Reactie op de internetconsultatie van het Voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen
20 July 2021
20 juli 2021

Paul de Vries, Marleen van Uchelen-Schipper en Thomas de Rave schreven namens Houthoff een reactie op de internetconsultatie van het Voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen ("Voorontwerp") ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht ("Richtlijn").

De Richtlijn en het Voorontwerp passen bij de steeds verdergaande digitalisering van het rechtsverkeer en voorzien in een praktijkbehoefte. Zo zijn bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis positieve ervaringen opgedaan met het digitaal identificeren van cliënten en partijen bij een notariële akte. Bovendien is Nederland verplicht de reeds in 2019 aangenomen Richtlijn te implementeren.

De reactie bevat concrete opmerkingen en suggesties vanuit de ondernemingsrechtpraktijk. Lees hier de reactie. .
Written by:
Paul de Vries

Key Contact

Amsterdam
Notaris | Partner
+31 20 605 61 87
+31 6 4155 7508
Marleen van Uchelen-Schipper

Key Contact

Amsterdam
Adviser
+31 20 605 64 30
+31 6 5134 5186
Thomas de Rave

Key Contact

Amsterdam
Kandidaat-notaris | Associate
+31 20 605 65 19
+31 6 1040 8379