Twee jaar na het Didam-arrest: de gevolgen voor de praktijk geschetst in vragen en antwoorden

Twee jaar na het Didam-arrest: de gevolgen voor de praktijk

29 November 2023

Eind 2021 wees de Hoge Raad het arrest-Didam. Sindsdien hebben overheidslichamen en markpartijen getracht om de door de Hoge Raad geformuleerde regels, en de uitzonderingen daarop, correct te vertalen naar de praktijk. De tot op heden verschenen rechtspraak biedt daarvoor verschillende nieuwe handvatten.

Aan de hand van deze nieuwe inzichten heeft Houthoff haar eerder gepubliceerde Q&A ge├╝pdatet.

Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Senior Associate

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Associate