Modernisering, concurrentiebeding, arbeidsovereenkomst, Tweede Kamer

News Update Employment & Pensions

Modernisering concurrentiebeding op komst
14 juni 2023

Het is alweer enige tijd geleden dat de Tweede Kamer een motie aannam waarin de regering werd verzocht om te onderzoeken op welke manier het gebruik van het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke kan worden beperkt.

Uit het naar aanleiding hiervan verrichtte onderzoek bleek onder andere dat veel werkgevers een concurrentiebeding als standaardclausule in de arbeidsovereenkomst opnemen, dus ook voor werknemers die geen toegang hebben tot kennis en relaties die de concurrentiepositie van de werkgever kunnen schaden. Vaak wordt een duur van meer dan een jaar en meervoudige boetes opgenomen.

Verder blijkt dat het beding door veel werkgevers oneigenlijk wordt gebruikt om de uitstroom van moeilijk vervangbare werknemers te voorkomen. De Hoge Raad heeft vorig jaar geoordeeld dat het concurrentiebeding dient ter bescherming van het bedrijfsdebiet (o.a. de opgebouwde goodwill, knowhow en zakelijke relaties) en niet om werknemers te binden. Ook niet indien een krappe arbeidsmarkt het voor werkgevers moeilijker maakt om vervangend personeel te vinden.

Minister Van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 2 juni jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij aangeeft de volgende wijzigingen uit te zullen werken in een wetsvoorstel:

  • het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek zijn en worden gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst;
  • de werkgever moet ook in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd het zwaarwichtig
  • bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren, zoals nu al het geval is bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd; en
  • als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Zo’n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.

Het wetsvoorstel zal naar verwachting eind 2023 in internetconsultatie gaan.

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner