Europese Commissie keurt EU-US Data Privacy Framework goed

Europese Commissie keurt EU-US Data Privacy Framework goed

14 juli 2023

De Europese Commissie heeft op 10 juli 2023 een nieuw adequaatheidsbesluit vastgesteld, waarmee zij het EU-US Data Privacy Framework (het "Framework") goedkeurt. Met het Framework wordt het voor Europese partijen veel gemakkelijker om persoonsgegevens te delen met partijen in de Verenigde Staten. Amerikaanse organisaties kunnen toetreden tot het Framework, waarmee ze zich onderwerpen aan strengere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. 

In een eerder nieuwsbericht van 22 december 2022 bespraken wij al in meer detail de achtergrond en inhoud van het concept-Framework, dat nu dus finaal is geworden. Het Framework is de opvolger van het eerdere EU-US Privacy Shield dat door het Europese Hof van Justitie met haar Schrems II-uitspraak in 2020 ongeldig werd verklaard, omdat de rechten van Europese burgers onvoldoende beschermd waren. De Europese Commissie meent met het Framework de onvolkomenheden van het Privacy Shield te hebben opgelost. 

Om een adequaat beschermingsniveau te bereiken biedt het Framework een aantal waarborgen. In de Verenigde Staten is er afgelopen jaar een executive order getekend, waarmee grenzen worden gesteld aan dataverzameling door Amerikaanse opsporingsdiensten. De toegang die opsporingsdiensten hebben tot gegevens uit de EU zijn daarmee (in ieder geval op papier) beperkt tot hetgeen noodzakelijk en evenredig is om de nationale veiligheid te beschermen. Daarnaast regelt de executive order het toezicht op deze inlichtingsdiensten. EU-burgers kunnen een klacht indienen over de omgang met hun gegevens en bezwaar aantekenen bij het nieuw opgerichte Data Protection Review Court (DPRC).

Critici menen dat de inhoudelijke verschillen tussen het voormalige Privacy Shield en het nieuwe Framework beperkt zijn. De toekomst zal moeten uitwijzen of het Framework een eventuele toekomstige rechterlijke toetsing kan doorstaan. 

 

 
Written by:
Thomas de Weerd

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Associate