Een wereldwijd perspectief op nieuwe AI-wetgeving in meer dan 130 rechtsgebieden

8 mei 2024

Blijf koploper op het gebied van AI-innovatie met de nieuwe wereldwijde resource van Lex Mundi: de AI Legislative Guide. Met bijdragen over meer dan 130 rechtsgebieden wereldwijd biedt deze gids een ongeëvenaard mondiaal perspectief op nieuwe AI-wetgeving. Thomas de Weerd heeft aan het Nederlandse deel van de gids bijgedragen.

Deze zorgvuldig samengestelde gids is een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die op de hoogte wil blijven van specifieke wetgeving, definitieve regelgeving en andere formele regelgevingsrichtsnoeren ten aanzien van het gebruik van AI in rechtsgebieden wereldwijd. In de gids wordt aangegeven om welke wet- en regelgeving en richtsnoeren het daarbij gaat en welke instellingen met de regulering daarvan zijn belast. Met de gids wordt niet beoogd bestaande wetgeving te bespreken die van invloed kan zijn op het gebruik van AI: het doel is nieuwe AI-specifieke wetgeving aan de horizon in kaart te brengen en op de voet te volgen. Bekijk de gids en stel een rapport op maat samen voor de voor u belangrijke rechtsgebieden.

Written by:
Thomas de Weerd

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner