Dutch government allows Nexperia's takeover of Nowi

Ministerie staat overname Delftse startup Nowi door Nexperia

28 november 2023

Het Bureau Toetsing Investeringen ("BTI") concludeert dat de overname van de Delftse startup Nowi door Nexperia niet met terugwerkende kracht hoeft te worden gemeld op grond van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("wet Vifo"). 

De wet Vifo trad 1 juni 2023 in werking, terwijl de overname van Nowi door Nexperia al in november 2022 plaatsvond. De wet Vifo bepaalt echter dat het BTI met terugwerkende kracht melding van bepaalde transacties gesloten tussen 8 september 2020 en 1 juni 2023 kan eisen. In januari 2023 werd bekend dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek ging doen naar de overname van Nowi door Nexperia. Het BTI heeft nu geconcludeerd dat de terugwerkende kracht niet geldt voor de overname van Nowi, omdat Nowi's producten niet kwalificeren als militaire producten of producten van tweeërlei aard. De overname van Nowi door Nexperia is daarmee nu definitief.
 
Het team van Houthoff dat Nexperia bijstond bestond uit Gerrit Oosterhuis, Jori de Goffau en Cornelie Castelein.
Written by:

Key Contact

Brussel
Advocaat | Partner