Ontbossingsverordening: de invoering van impactvolle due diligence om ontbossing tegen te gaan per 30 december 2024
29 april 2024

Volgens de Verenigde Naties gaat wereldwijd nog altijd tien miljoen hectare per jaar aan bos verloren. Als onderdeel van de Europese Green Deal en de bredere EU-strategie tot bescherming van 's werelds bossen wordt met de Europese Ontbossingsverordening (EU Deforestation Regulation, hierna: EUDR) beoogd producten en grondstoffen die aan ontbossing hebben bijgedragen van de Europese markt te weren. Bij specifieke producten zoals koffie, soja en palmolie moeten partijen die binnen de EU deze producten in de handel brengen 'ervoor zorgen' dat het product niet aan ontbossing heeft bijgedragen en op rechtmatige wijze is geproduceerd. De EUDR schept daarmee een verregaande verplichting voor bedrijven om een zorgvuldigheidsprocedure op te zetten en uitgebreide gegevens te verzamelen over de oorsprong van de producten om aan te tonen dat geen ontbossing heeft plaatsgevonden. 

In deze factsheet beschouwen wij in vogelvlucht de reikwijdte van de EUDR en de daarin opgenomen verplichtingen. Allereerst gaan wij in op de reikwijdte van de EUDR (waaronder relevante producten en betrokken partijen) en de belangrijkste verplichtingen. Vervolgens geven wij een toelichting op het risico op handhaving en inwerkingtreding.

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Associate