Update | Private equity in Nederland: markt- en regelgevingsoverzicht

18 januari 2023

Bram Caudri, Djotika Bissessur, Jeroen van Mourik, Marthe Bollen, Jeroen Vossenberg en Brendan Moloney hebben voor de Private Equity and Venture Capital Global Guide een hoofdstuk over private equity in Nederland herzien.

Update

In december 2022 hebben de schrijvers het hoofdstuk over private equity in Nederland voor de Private Equity and Venture Capital Global Guide bijgewerkt. Het hoofdstuk bevat nu een uitvoerige weergave van recente gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2022.

Ook geven de schrijvers in dit hoofdstuk een overzicht van de belangrijkste praktische kwesties in Nederland door middel van een Q&A, waaronder:

  • De mate van activiteiten en recente trends in de markt;
  • Investeringsprikkels voor institutionele en private investeerders;
  • De mechanismen die aan de orde zijn bij het oprichten van een private equity fonds;
  • Kwesties van vermogen en schuldenfinanciering in een private equity transactie;
  • Kwesties rond bedrijfsovernames en de verhouding tussen de beheerders van de portefeuilleonderneming en het private equity fonds;
  • Stimulansen voor management; en
  • Uitstapmogelijkheden van beleggingen.

Om antwoorden vanuit meerdere rechtsgebieden over private equity te vergelijken, kunt u gebruik maken van de Country Q&A tool.

De publicatie van 'Private equity in the Netherlands: market and regulatory overview' kunt u hier lezen.

Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 24 75
+31 6 5161 7840
Djotika Bissessur

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 10 217 25 77
+31 6 2075 9569

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Partner
+31 20 605 69 82
+31 6 1393 6351

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 61 00
+31 6 2544 1692

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 14
+31 6 4354 9957

Key Contact

Rotterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Senior Associate
+31 10 217 25 01
+31 6 1365 1455