Koolstofafvang- en opslag

Koolstofafvang- en opslag (Carbon Capture and Storage (CCS)), oftewel de afvang en permanente opslag van CO2, wordt als een onvermijdelijke overgangstechnologie beschouwd op weg naar een klimaatneutrale industrie in 2050.

CCS kan de CO2-uitstoot verminderen in sectoren waar op korte termijn geen kosteneffectief alternatief aanwezig is. Daarnaast draagt CCS in toenemende mate bij aan de verwezenlijking van negatieve uitstoot en de ontwikkeling van blauwe of groene waterstof en Carbon Capture and Utilisation (CCU), oftewel de afvang en toepassing van koolstof.

Voor de (permanente) opslag van CO2 en de zoektocht naar opslagcomplexen voor CO2 is onder meer een Milieueffectrapportage en een vergunning onder de Mijnbouwwet vereist.

Vier verschillende categorieën van CCS worden gesubsidieerd via de SDE++ subsidieregeling tot een maximum van 7,2 Mton emissiereductie in 2030 voor de industrie en 3 Mton voor de elektriciteitssector. Project Porthos, een samenwerking tussen Gasunie, EBN en Havenbedrijf Rotterdam, is het grootste CCS-project in Nederland, met een CO2 reductiecapaciteit van 37 miljoen ton over een periode van 15 jaar. De ‘launching customers’ van dit project (Shell, Exxon, Air Liquide en Air Products) hebben voor een totaalbedrag van EUR 2,1 miljard aan subsidieaanvragen ingediend, bijna de helft van het beschikbare budget in de SDE++ najaarsronde van 2020. De volgende SDE++ aanbestedingsronde wordt in het najaar van 2021 verwacht (er wordt waarschijnlijk geen ronde in de lente van 2021 georganiseerd).

Ons Energie & Industrie Team adviseert over de gehele energiewaardeketen en is marktleider als het gaat om duurzame energie.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel