Duurzame energie

De betrokkenheid van overheden en bedrijven bij initiatieven op het gebied van klimaatverandering groeit. Het Klimaatakkoord van Parijs, nationale klimaatwetgeving en beleidsplannen richten zich op het aanzienlijk verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd blijven de kosten van de opwekking van hernieuwbare energie spectaculair dalen, gedreven door technologische vooruitgang, schaalvoordelen, concurrerende toeleveringsketens en de toenemende ervaring van ontwikkelaars.

Steeds vaker kunnen projecten voor hernieuwbare energie, waaronder zonne-, wind- en bio-energie, effectief concurreren met opwekkingsopties op basis van fossiele brandstoffen. Dit wakkert de voortdurend toenemende investeringen in projecten en technologieën voor hernieuwbare energie verder aan. Ons Energie & Industrie Team adviseert over de gehele energiewaardeketen en is marktleider als het gaat om duurzame energie.

Koolstofafvang- en opslag

Koolstofafvang- en opslag (Carbon Capture and Storage (CCS)), oftewel de afvang en permanente opslag van CO2, wordt als een onvermijdelijke overgangstechnologie beschouwd op weg naar een klimaatneutrale industrie in 2050.

Koolstofafvang- en opslag kan de CO2-uitstoot verminderen in sectoren waar op korte termijn geen kosteneffectief alternatief aanwezig is. Daarnaast draagt koolstofafvang- en opslag in toenemende mate bij aan de verwezenlijking van negatieve uitstoot en de ontwikkeling van blauwe of groene waterstof en Carbon Capture and Utilisation (CCU), oftewel de afvang en toepassing van koolstof.

Waterstof

De algemene verwachting is dat waterstof als energiedrager een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de toekomstige energievoorziening. In het kader van het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid in maart 2020 haar Kabinetsvisie waterstof gepresenteerd. Dit vormt de basis voor het nationale waterstofprogramma, dat vooral gericht is op het vergroten van de toegang tot groene waterstof en het ontwikkelen van een waterstofinfrastructuur, dit ook in relatie tot het potentieel van offshore wind.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel