Waterstof

De algemene verwachting is dat waterstof als energiedrager een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de toekomstige energievoorziening. In het kader van het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid in maart 2020 haar Kabinetsvisie waterstof gepresenteerd. Dit vormt de basis voor het nationale waterstofprogramma, dat vooral gericht is op het vergroten van de toegang tot groene waterstof en het ontwikkelen van een waterstofinfrastructuur, dit ook in relatie tot het potentieel van offshore wind.

Waterstof wordt gebruikt in industrie en transport en kan in beperkte hoeveelheden in het aardgasnet worden geïnjecteerd. Op dit moment wordt in Nederland jaarlijks ongeveer 10 miljard m3 waterstof geproduceerd. Deze waterstof wordt voornamelijk gebruikt in de raffinage-industrie (50%) en voor de productie van ammoniak (32%).

De meeste waterstof wordt geproduceerd via Steam Methane Reform (SMR) met behulp van aardgas. Dit wordt "grijze waterstof" genoemd omdat het afkomstig is van fossiele brandstoffen. Indien de CO2 die tijdens het waterstofproductieproces vrijkomt, wordt afgevangen, wordt de resulterende waterstof "blauwe waterstof" genoemd omdat, in vergelijking met grijze waterstof, tijdens het productieproces minder CO2 wordt uitgestoten. Als elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wordt gebruikt om water (H2O) te splitsen door middel van elektrolyse, resulteert dit in "groene waterstof".

Ons Energie & Industrie Team adviseert over de gehele energiewaardeketen en is marktleider als het gaat om duurzame energie.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel