hoge raad

Reikwijdte werkkostenregeling verduidelijkt

News Update Hoge Raad | Week 28
12 juli 2019
12 juli 2019 

Fiscaal

Reikwijdte werkkostenregeling verduidelijkt
Het uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. Als die vergoeding of verstrekking redelijkerwijs kan worden toegerekend aan een dienstbetrekking behoort dat tot het fiscale loon, ook als dat voordeel naar algemeen maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel wordt ervaren. Volgt verwijzing.

ECLI:NL:HR:2019:1050

Straf

Gerechtshof bevoegd in zaak Van Rey
Van Rey, oud-wethouder van Roermond en oud Eerste Kamerlid, is veroordeeld wegens (onder meer) omkoping en het lekken van vertrouwelijke informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond. In cassatie wordt geklaagd dat enkel de HR en niet het gerechtshof bevoegd was om over deze verdenkingen te oordelen, omdat het zou gaan om ambtsmisdrijven die Van Rey heeft begaan in zijn hoedanigheid van Eerste Kamerlid. Deze klacht slaagt niet. Nu door Van Rey slechts is aangevoerd dat hij bij de schending van zijn geheimhoudingsplicht gebruik heeft gemaakt van een telefoontoestel van de Eerste Kamer, was het hof volgens de HR niet gehouden om te onderzoeken of er sprake was van ambtsmisdrijven en was het bevoegd om zelf over deze verdenkingen te oordelen.

ECLI:NL:HR:2019:1135

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758

Key Contact

Amsterdam
In memoriam
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323