hoge raad

Crisisheffing doorstaat toetsing aan het EU-recht

News Update Hoge Raad | Week 43
25 oktober 2019
25 oktober 2019 

Fiscaal

Crisisheffing doorstaat toetsing aan het EU-recht
In 2012 is de tijdelijke pseudo-eindheffing hoog loon ("crisisheffing") ingevoerd. De regeling houdt in dat werkgevers in 2013 en 2014 een eindheffing van 16% verschuldigd waren over het loon van hun werknemers indien en voor zover dat in het voorafgaande jaar meer bedroeg dan € 150.000. In geschil is of de crisisheffing die een werkgever verschuldigd is in verband met het loon dat is betaald aan haar in Oostenrijk woonachtige bestuurder in strijd is het met EU-recht. Volgens de HR vormt de regeling geen schending van het vrij verkeer van werknemers. Hierdoor is ook het Handvest van de grondrechten van de EU niet van toepassing.

ECLI:NL:HR:2019:1624

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323