Naast onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen en New York hebben wij ook vertegenwoordigers in Houston en Azië. Onze Representatives zijn gestationeerd op belangrijke mondiale economische centra om relaties met potentiele cliënten en (bevriende) kantoren uit te bouwen en verder te verdiepen.

Esther veltman
"In oktober 2016 verhuisden wij met het hele gezin naar Singapore voor het werk van mijn echtgenoot. We waren redelijk gesetteld en ik was mij inmiddels aan het oriënteren op de lokale arbeidsmarkt toen Michiel Pannekoek contact met mij opnam met de vraag of ik in Singapore voor Houthoff wilde gaan werken als “Representative”. 

Het plan was om Representatives in te zetten in belangrijke economische centra in de wereld om de internationale aanwezigheid van Houthoff te vergroten. Ik mocht dat plan voor Houthoff samen met Els Houtman (destijds International Relationship Manager) uitwerken en in Singapore gaan opzetten. Een interessante en superleuke uitdaging die ik graag ben aangegaan. Het bracht mij daarnaast terug naar mijn Houthoff-familie.

Van 2000 tot eind 2006 werkte ik als advocaat bij Houthoff in Rotterdam waar ik mij met name bezighield met Restructuring & Insolvency. Nu vertegenwoordig ik Houthoff in Singapore en ben ik verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van ons netwerk hier. Ik weet wat er speelt op de lokale en regionale markt en ik heb een uitstekende relatie op kunnen bouwen met de top tier advocatenkantoren waarmee wij in Singapore werken. Daarnaast organiseer ik hier inhoudelijke seminars, netwerk events en begeleid ik de bezoeken van onze Nederlandse partners aan Singapore.  Uiteraard houd ik onze relaties op de hoogte van juridische ontwikkelingen in Nederland en informeer ik ze daarnaast over mogelijke M&A opportunities in de Nederlandse markt. Door de samenwerking van al onze vestigingen, regionale teams en de Representatives zijn wij in staat onze cliënten wereldwijd bij te staan. Ik vind het geweldig om daaraan bij te dragen."  

Caroline ten Cate
"In februari 2020 ben ik voor Houthoff als Representative in Houston begonnen. Inmiddels woon ik twee jaar in Houston. Daarvoor ben ik ruim elf jaar als advocaat werkzaam geweest. Houthoff heeft sinds september 2017 een Representative in Houston, een logische keuze is: Texas is booming. Als Texas een land zou zijn, zou het de tiende grootste economie ter wereld zijn. En dit heeft Texas zeker niet alleen te danken aan de olie- en gasindustrie, maar ook aan de grote healthcare industrie. Het medisch centrum van Houston is wereldwijd geroemd en wordt jaarlijks door tienduizenden bezoekers bezocht. Gelet op het gunstige belastingklimaat verhuizen steeds meer Amerikaanse bedrijven naar Texas, waarbij Houston en Austin populaire steden zijn. Austin is populair onder de tech bedrijven en wordt ook wel Silicon Hills genoemd, aangezien veel bedrijven vertrekken uit het dure Silicon Valley. Voor een kantoor met een internationale focus als Houthoff is het dan ook belangrijk om vertegenwoordigd te zijn in Texas.

In mijn functie als Representative, breid ik het netwerk en de naamsbekendheid van Houthoff uit in Houston en Texas. Dit doe ik door het organiseren van diverse (inhoudelijke) netwerkbijeenkomsten. Ook het feit dat ik hier in Houston als Representative korte en persoonlijke lijnen heb met cliënten en prospects, draagt bij aan de instandhouding en het uitbreiden van het internationale netwerk. Amerikanen waarderen het persoonlijke contact en de laagdrempelige ingang naar hoogwaardige kwaliteit wanneer zij juridische bijstand nodig hebben in Nederland. Dat de advocaten van Houthoff een sterke internationale focus hebben, merk ik in mijn dagelijkse werk. Niet alleen door de korte lijnen die ik heb met de advocaten in Nederland en NYC, maar ook zeker doordat meerdere advocaten gedurende het jaar afreizen naar Houston voor het bijwonen van events, seminars en cliëntbijeenkomsten. Ik ben niet alleen een schakel tussen de advocaten van Houthoff en ondernemers in Texas, maar ik houd ook de ontwikkelingen ter plaatse bij die relevant zijn. Op deze manier heeft Houthoff 'boots on the ground', wat bijdraagt aan de hoogwaardige kwaliteit waar Houthoff voor staat."


Yang Wan
"Sinds april 2021 ben ik werkzaam als de Houthoff Shanghai representative. Ik ben heel erg enthousiast over deze nieuwe rol aangezien ik het een grote eer vindt om de Houthoff Shanghai Praktijk een stap verder te brengen.

Ik ben in 2014 bij Houthoff in dienst getreden als de China Project Manager. Houthoff voelt als mijn familie in Nederland, en ik werk heel graag samen met mijn familieleden. Het was mijn eerste officiële baan na mijn afstuderen aan de Leidse rechtenfaculteit, en het werk bij Houthoff helpt mij enorm bij de succesvolle overgang van rechtenstudent naar jurist. Het biedt mij de mogelijkheid om betrokken te raken bij allerlei interessante juridische projecten, waaronder een aantal baanbrekende Chinese investeringen in Nederland.

Als representative zal ik de interactie met onze bestaande cliënten in de regio versterken en zakelijke contacten ontwikkelen met nieuwe bedrijven hier die in Nederland zakendoen of willen doen. Daarnaast zal ik in nauw contact staan met advocatenkantoren in de regio waarmee Houthoff al langdurige banden heeft, zodat we snel kunnen samenwerken wanneer dat nuttig is voor onze cliënten (met name voor grensoverschrijdende transacties). Ik houd ook de kansen/ontwikkelingen in de Nederlandse/Europese markt in de gaten en deel de laatste stand van zaken met onze cliënten/vrienden in Shanghai. ‘Sharing is caring’, en gezamenlijk kunnen we veel bereiken.

Naast mijn werk als representative bij Houthoff, doe ik ook een promotieonderzoek aan de Universiteit van Keulen, met als onderzoeksonderwerp de afdwingbaarheid in rechte van de FDI screening in de EU. Ik ben van mening dat een uitstekende jurist zowel beroepsbeoefenaar als wetenschapper moet zijn. Voor een goede beroepsbeoefenaar is het interessant om wat afstand te nemen van het dagelijkse werk, en zaken vanuit een meer wetenschappelijk perspectief te bekijken. Een goed wetenschapper daarentegen is niet alleen theoretisch bezig, maar is ook werkzaam in de praktijk. Ik denk dat het onderzoek naar de FDI screening mij de gelegenheid geeft om vanuit een ander perspectief naar grensoverschrijdende investeringen te kijken en dat dit nuttig zal zijn voor mijn rol als representative bij Houthoff."