De impact van wetgeving op uw onderneming in een veranderende wereld

In de serie Houthoff Essentials geven onze vooraanstaande juridische experts compacte analyses, toepasbare inzichten en de belangrijkste handige tips.

Hoe vindt u uw weg in een wereld waar verstoring en innovatie elkaar in een onvoorstelbaar tempo opvolgen, met als einddoel een duurzame en CO2-neutrale maatschappij in 2050? In de veranderende wereld waarin wij leven en werken, worden juridische kwesties steeds complexer en uitdagender. Nieuwe internationale wetgeving, zoals de Green New Deal, onverwachte rechterlijke uitspraken en een dynamisch politiek en economisch klimaat brengen zowel risico's als kansen mee voor uw organisatie.

Bent u zich ervan bewust dat het vergunningenbeleid een kritieke factor is bij uw klimaatprojecten en dat de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en milieubeheer veel onzekerheid meebrengt? Zal de overheid in haar stikstofbeleid haar toevlucht nemen tot het ultimum remedium van onteigening? Bent u voldoende op de hoogte van de complexe materie die samenhangt met de verschuiving naar een waterstofeconomie? En bent u - in het licht van nieuwe EU-wetgeving - voldoende in staat om uw aanpak van ESG-kwesties en duurzaamheid, die gevolgen heeft voor uw vermogensbeheer, financiering en F&O-praktijken, te heroverwegen?

Niet alleen buigen onze deskundigen zich over zaken als klimaat en duurzaamheid; ze gaan ook in op de voortdurende digitale overgang die directe consequenties heeft voor het fiscale en pensioenbeleid. Bovenal brengt een veranderende wereld een verschuiving mee in de manier waarop we denken over eerlijkheid, die van belang is voor onderwerpen als aandeelhoudersactivisme en belasting.

In het verlengde van deze transitie is het, ongeacht uw rol als leidinggevende of adviseur, van het grootste belang dat u inzicht hebt in het wetgevingsklimaat. In Houthoff Essentials komen onze experts aan het woord over een aantal van de belangrijkste juridische ontwikkelingen en achtergronden. Dit alles in duidelijke, niet-technische taal, met de belangrijkste inzichten en toepasbare kennis.

In de komende weken worden de volgende afleveringen gelanceerd. Wij nodigen u van harte uit om onze serie te bekijken en staan u graag bij in uw transitie.

houthoff essentials