Houthoff Essentials

Jeroen van Mourik over 'De fiscale wereld in transitie'
15 november 2022

Er zijn momenteel twee belangrijke ontwikkelingen gaande die van grote invloed zijn op de belastingheffing van ondernemingen. De eerste is digitalisering. Een enorme uitdaging bij het digitaliseren van de economie is hoe ontwrichtend de bedrijfsmodellen kunnen zijn. Fiscale principes die lang als grondslag hebben gediend voor het vaststellen van heffingsbevoegdheid, en dus wat er in een bepaald land aan belasting wordt afgedragen, zijn op hun kop gezet. Hoe moet een onderneming bijvoorbeeld omgaan met winstbelasting als zij geen fysieke aanwezigheid heeft in een rechtsgebied? Wat kunnen organisaties doen om dubbele belasting te voorkomen in internationaal verband?

Een andere belangrijke ontwikkeling in de fiscale praktijk is dat er steeds meer stakeholders bij worden betrokken. Waar belastingheffing voorheen een vaktechnisch traject was tussen de fiscus, de belanghebbende en diens adviseurs, zien wij tegenwoordig dat een groeiend aantal stakeholders zich ermee is gaan bemoeien: NGO’s, de politiek, de media en de samenleving als geheel. Het debat omtrent belastingvermijding en de fiscale fair share voert de boventoon, met rechtstreekse bedrijfseconomische gevolgen voor ondernemingen, alsmede gevolgen voor hun reputatie. In dit filmpje geeft ervaren belastingadviseur Jeroen van Mourik een aantal praktische inzichten in deze belangrijke ontwikkelingen.

Written by: