Making our clients and people successfull

Bij Houthoff hechten wij veel waarde aan het samenwerken met onze cliƫnten en aan het vinden van oplossingen voor hun juridische problemen. De sleutel voor het succes van onze cliƫnten en onze mensen is het opbouwen van sterke persoonlijke relaties waarmee een grondig wederzijds begrip en vertrouwen mogelijk wordt gemaakt. In onze Houthoff Essentials videoserie geven wij u graag een voorproefje van wie wij zijn, welke waarden wij hoog in het vaandel hebben staan en hoe wij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van uw bedrijf.

Graag nodigen wij u uit om onze korte video's te bekijken en ook een aantal vernieuwende juridische inzichten op te doen.

De impact van wetgeving op uw onderneming in een veranderende wereld

In de serie Houthoff Essentials geven onze vooraanstaande juridische experts in de branche compacte analyses, toepasbare inzichten en de belangrijkste handige tips.

Hoe vindt u uw weg in een wereld waar verstoring en innovatie elkaar in een onvoorstelbaar tempo opvolgen, met als einddoel een duurzame en CO2-neutrale maatschappij in 2050? In de veranderende wereld waarin wij leven en werken, worden juridische kwesties steeds complexer en uitdagender. Nieuwe internationale wetgeving, zoals de Green New Deal, onverwachte rechterlijke uitspraken en een dynamisch politiek en economisch klimaat brengen zowel risico's als kansen mee voor uw organisatie. 

Bent u zich ervan bewust dat het vergunningenbeleid een kritieke factor is bij uw klimaatprojecten en dat de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en milieubeheer veel onzekerheid meebrengt? Zal de overheid in haar stikstofbeleid haar toevlucht nemen tot het ultimum remedium van onteigening? Bent u voldoende op de hoogte van de complexe materie die samenhangt met de verschuiving naar een waterstofeconomie? En bent u in het licht van nieuwe EU-wetgeving voldoende in staat om uw aanpak van ESG-kwesties en duurzaamheid, die gevolgen heeft voor uw vermogensbeheer, financiering en F&O-praktijken, te heroverwegen? 

Niet alleen zullen onze deskundigen zich buigen over zaken als klimaat en duurzaamheid; ze zullen ook ingaan op de voortdurende digitale overgang die directe consequenties heeft voor het fiscale en pensioenbeleid. Bovenal brengt een veranderende wereld een verschuiving mee in de manier waarop we denken over eerlijkheid, die van belang is voor onderwerpen als aandeelhoudersactivisme en belasting.

In het kielzog van deze transitie is het, ongeacht uw rol als leidinggevende of als adviseur, van het grootste belang dat u inzicht hebt in het wetgevingsklimaat. In Houthoff Essentials komen onze experts in de branche aan het woord over een aantal van de belangrijkste juridische ontwikkelingen en achtergronden. Dit alles in duidelijke, niet-technische taal, met de belangrijkste inzichten en toepasbare kennis.

Wij nodigen u van harte uit om onze serie te bekijken en staan u graag bij in uw transitie.