Arbeidsovereenkomst: duidelijkheid over opzegging door werkgever

News Update Hoge Raad

Week 4 | Arbeidsovereenkomst: duidelijkheid over opzegging door werkgever
26 januari 2024

Arbeidsovereenkomst: duidelijkheid over opzegging door werkgever

CIVIEL

Bij de beoordeling of sprake is van ontslagneming door een werknemer geldt de maatstaf van een 'duidelijke en ondubbelzinnige verklaring'. De HR oordeelt dat deze maatstaf niet geldt voor de beoordeling of sprake is van opzegging door de werkgever. De werkgever hoeft ook niet steeds te controleren of de werknemer heeft begrepen of sprake is van opzegging, of de werknemer voor te lichten over de gevolgen van een opzegging. Een opzegging heeft pas werking vanaf het moment dat zij de werknemer heeft bereikt (art. 3:37 lid 3 BW).

ECLI:NL:HR:2024:111  

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel