Hoge Raad

News Update Hoge Raad

Week 9 | Financiële spilfunctie 10a: geen onzakelijke omleiding
3 maart 2023

Financiële spilfunctie 10a: geen onzakelijke omleiding bij financiële spilfunctie

FISCAAL
X, een Nederlandse houdster BV, is leningen aangegaan bij de treasury afdeling van de in Zweden gevestigde tophoudster ("Treasury") om een Italiaanse concernvennootschap ("SpA") van de beurs te halen. Daarvoor is een Italiaanse vennootschap ("Srl") opgericht, die aandelen aan X heeft uitgegeven. X is een lening bij Treasury aangegaan om kapitaal te storten in Srl. Srl heeft de storting gebruikt om een gedeelte van de beursgenoteerde aandelen in SpA te verwerven. Het restant van beursgenoteerde aandelen heeft X rechtstreeks gekocht en die aandelen als kapitaal gestort in Srl. X heeft deze aankoop ook gefinancierd met een lening van Treasury. Er is sprake van een rechtshandeling als bedoeld in artikel 10a Wet Vpb. Het Hof heeft geoordeeld dat de rente op de leningen niet aftrekbaar is omdat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een zakelijke omleiding, en dus niet aannemelijk heeft gemaakt dat aan beide leningen overwegen zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. De HR oordeelt dat sprake is van overwegend zakelijke overwegingen als Treasury zodanige financieringsactiviteiten uitvoert dat het een financiële spilfunctie vervult. Dit is het geval als Treasury een actieve financieringsfunctie vervult binnen de groep, zich hoofdzakelijk bezighoudt met het uitvoeren van financiële transacties en zelfstandig is in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het Hof heeft de stelling van X dat Treasury een financiële spilfunctie vervult niet behandeld. De HR verwijst daarom de zaak en geeft daarbij aan dat als vast komt te staan dat renteaftrek niet wordt uitgesloten op grond van artikel 10a Wet Vpb, aftrek van rente niet alsnog kan worden geweigerd op grond van fraus legis. 

ECLI:NL:HR:2023:330

Written by:
Sylvia Dikmans

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Partner
Chantal Presilli

Key Contact

Rotterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Counsel