hoge raad

News Update Hoge Raad

Week 23 | Dexia: totstandkoming effectenleaseovereenkomst door tussenpersoon zonder vergunning
10 juni 2022
10 juni 2022

CIVIEL

Dexia: totstandkoming effectenleaseovereenkomst door tussenpersoon zonder vergunning

De HR beantwoordt prejudiciële vragen over gevallen waarin een aanbieder een effectenleaseovereenkomst heeft gesloten via een tussenpersoon. Indien de tussenpersoon aan de afnemer een advies heeft gegeven zonder te beschikken over de vereiste vergunning en de aanbieder dit wist of behoorde te weten, vereist de billijkheid in beginsel dat de schade volledig voor rekening van de aanbieder komt. De HR verduidelijkt wanneer sprake is van advisering. De HR oordeelt voorts over de vraag of dezelfde regel geldt indien de tussenpersoon zonder benodigde vergunning slechts een ‘order’ bij de aanbieder heeft aangebracht. De HR beantwoordt die vraag ontkennend.

ECLI:NL:HR:2022:862

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad

Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 29 28
+31 6 1304 8574