hoge raad

News Update Hoge Raad

Week 47 | HR verduidelijkt de beoordelingsmaatstaf voor intrekking of wijziging Europees bankbeslag
2 december 2022

CIVIEL

HR verduidelijkt de beoordelingsmaatstaf voor intrekking of wijziging Europees bankbeslag 
De HR oordeelt dat de rechter die moet beslissen op een verzoek van de schuldenaar tot intrekking of wijziging van het bevel tot conservatoir beslag, rekening kan houden met feiten en omstandigheden die zich na indiening van het verzoek om een bevel hebben voorgedaan dan wel na die indiening zijn vastgesteld. Dit is ook het geval wanneer die omstandigheden van belang zijn voor het oordeel of is voldaan aan het vereiste voor het uitvaardigen van een dergelijk bevel onder artikel 7 lid 2 EAPO-Verordening. De HR overweegt dat tekst en strekking van de Verordening niet op een andersluidende conclusie wijzen, en dat een andere uitleg ertoe leidt dat een bevel tot conservatoir beslag moet worden ingetrokken of gewijzigd indien op het moment van indiening van het verzoek om het geven van een bevel het overgelegde bewijsmateriaal ontoereikend was, ook indien de vordering van de schuldeiser in de bodemprocedure inmiddels is toegewezen.

ECLI:NL:HR:2022:1804

FISCAAL

Het verplicht stellen van eHerkenning bij het doen van aangiften is geoorloofd 
Belanghebbende kon over het tijdvak maart 2020 uitsluitend met gebruik van eHerkenning (kosten tussen €20 en €25 per jaar) aangifte loonheffingen doen. De HR oordeelt dat de Regeling Elektronisch Berichtenverkeer Belastingdienst, die het gebruik van eHerkenning in feite verplicht stelt bij het doen van aangiften, een wettelijke basis kent en dus geoorloofd is. De mogelijkheid om aan de wettelijke aangifteplicht te voldoen hoeft niet kosteloos te zijn. De kosten mogen echter niet onevenredig zijn in verhouding tot de met de regeling te dienen doelen. De HR oordeelt dat de kosten van eHerkenning voor organisaties die een loonadministratie moeten voeren niet onevenredig zijn, omdat de staatssecretaris met de regeling gerechtvaardigde doelen, zoals de beveiliging van persoonsgegevens en het voldoen aan eisen uit de AVG, nastreeft.

ECLI:NL:HR:2022:1787

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 15
+31 6 2295 7436
Chantal Presilli

Key Contact

Rotterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Counsel
+31 20 605 64 56
+31 6 2297 8482