Identiteit afnemer moet bekend zijn voor verlegging

News Update Hoge Raad

Week 19 | Identiteit afnemer moet bekend zijn voor verlegging
12 mei 2023

Identiteit afnemer moet bekend zijn voor verlegging

FISCAAL

Belanghebbende, een leverancier van ferro- en non-ferrometalen, heeft in 2010 aan een Duitse afnemer geleverd en daarbij de verleggingsregeling van art. 12, lid 5 Wet OB 1968 toegepast. Aan belanghebbende is door de inspecteur een naheffingsaanslag opgelegd omdat hij heeft vastgesteld dat de afnemer als stroman fungeerde en het onbekend was wie in werkelijkheid de afnemer van de metalen is geweest. In geschil is of het voor de toepassing van de verleggingsregeling vereist is dat de identiteit van de afnemer bekend is en of het Unierecht zich verzet tegen naheffing bij de leverancier. Anders dan het hof oordeelt de HR dat (i) voor toepassing van de verleggingsregeling is vereist dat de identiteit van de afnemer bekend is, en (ii) de Unierechtelijke beginselen van rechtszekerheid en gerechtvaardigd vertrouwen niet in de weg staan aan naheffing van omzetbelasting van de leverancier in een geval waarin niet bekend is wie de afnemer van de goederen is.

ECLI:NL:HR:2023:691

Written by:
Chantal Presilli

Key Contact

Rotterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Counsel