hoge raad, hr

News Update Hoge Raad

Week 17 | Geen klachtplicht bij interne bestuurdersaansprakelijkheid
26 april 2024

Geen klachtplicht bij interne bestuurdersaansprakelijkheid

Civiel

Een rechtspersoon kan zijn (oud-)bestuurder op grond van artikel 2:9 BW aansprakelijk stellen. De HR oordeelt dat een bestuurder tegenover de rechtspersoon niet succesvol het verweer kan voeren dat deze tijdig had moeten klagen (art. 6:89 BW). De aard van de rechtsverhouding staat daaraan in de weg. Daarnaast is anders nodig dat de bestuurder namens de rechtspersoon bij zichzelf zou klagen. De HR oordeelt dat het voorgaande ook geldt voor medebestuurders, omdat de collegiale verhoudingen kunnen bemoeilijken dat binnen bekwame tijd wordt geprotesteerd tegen onbehoorlijke taakvervulling. 

ECLI:NL:HR:2024:681

Werkgever kan worden verplicht met een vakbond te onderhandelen

Civiel

De weigering van een werkgever om met een vakbond in cao-onderhandelingen te treden, kan onrechtmatig zijn. De HR oordeelt dat de onrechtmatigheid moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Tot die omstandigheden behoren onder meer de representativiteit van de vakbond, de belangen die de vakbond nastreeft, de deskundigheid en de ervaring van de vakbond met onderhandelingen in de betrokken branche en het gewicht van de bezwaren die de werkgever ten grondslag legt aan de weigering om met de vakbond in onderhandeling te treden. Als een weigering om met een vakbond in onderhandeling te treden over een cao jegens die vakbond onrechtmatig is, kan dat grond zijn om de werkgever te gebieden alsnog met die vakbond in onderhandeling te treden over een cao.

ECLI:NL:HR:2024:673

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel