News Update Hoge Raad

Week 23 | Ook Wet rechtsherstel box 3 in strijd met EVRM – geen rentevergoeding voor compensatie
7 juni 2024

Ook Wet rechtsherstel box 3 in strijd met EVRM – geen rentevergoeding voor compensatie

Fiscaal

Nederland kent met 'box 3' een stelsel waarbij belasting op vermogen wordt gebaseerd op een jaarlijks vastgesteld forfaitair rendement. De HR oordeelde op 24 december 2021 dat dit stelsel in strijd was met het Europese recht. Het forfaitair berekende rendement kon door afwijking van het werkelijke rendement immers leiden tot een disproportionele belastingheffing. De wetgever voerde als reactie een aangepast stelsel in, waarbij het forfaitair rendement wordt vastgesteld aan de hand van drie vermogenscategorieën. De HR heeft in een vijftal arresten geoordeeld dat ook dit aangepaste stelsel in strijd is met het Europese recht. De forfaitaire rendementsheffing voor overige bezittingen houdt nog steeds onvoldoende rekening met het werkelijke rendement. Belastingplichtigen met een lager werkelijk rendement hebben recht op belastingvermindering. Over deze belastingvermindering wordt in beginsel geen rentevergoeding betaald omdat dit niet hoeft onder het Nederlandse of Europese recht, ondanks dat de belastingplichtige mogelijk wel een rentenadeel heeft geleden. De HR formuleert daarnaast ook nieuwe regels voor het vaststellen van het werkelijke rendement.

ECLI:NL:HR:2024:813
ECLI:NL:HR:2024:771
ECLI:NL:HR:2024:756
ECLI:NL:HR:2024:705
ECLI:NL:HR:2024:704

Faillissementsfraude in vastgoedmarkt– schending recht op eerlijk proces?

Straf

Procedure in hoger beroep duurde bijna 6 jaar, omdat de verdachte meermalen van raadsman was gewisseld. Kort voor de geplande inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak doet verdachte opnieuw een aanhoudingsverzoek, omdat hij door vertrouwensbreuk met zijn raadslieden geen rechtsbijstand meer had en dat hij zich daarvan opnieuw wilde voorzien. Het hof wees het verzoek van verdachte tot aanhouding om zich van rechtsbijstand te kunnen voorzien en effectieve verdediging te kunnen voeren af.

De HR oordeelt dat dit geen schending oplevert van het recht voor verdachte op een eerlijk proces. Gezien de bijzonderheden van de zaak en met name zijn proceshouding, is verdachte volgens de HR (ondanks de complexiteit van de zaak) niet zodanig beperkt in zijn recht op voldoende tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn verdediging of in zijn recht op rechtsbijstand.

ECLI:NL:HR: 2024:804
Written by:
Sylvia Dikmans

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Partner
Chantal Presilli

Key Contact

Rotterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Counsel
Marianne Bloos

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Of Counsel