Overdracht aandelen onttrekking aan beslag?

News Update Hoge Raad

Week 45 | Overdracht aandelen onttrekking aan beslag?
10 november 2023

Overdracht aandelen onttrekking aan beslag?

CIVIEL

Een curator verkoopt beslagen aandelen uit een failliete boedel. Volgens het hof is daarmee sprake van strafbare onttrekking in de zin van artikel 198 lid 1 Sr. De HR casseert: het enkele feit dat aandelen in weerwil van het beslag zijn vervreemd, maakt volgens hem niet dat sprake is van een onttrekking in de zin van art. 198 lid 1 Sr. Daartoe is namelijk ook vereist dat de omvang of werking van de beslaglegging als daad van het openbaar gezag wordt beperkt, bijvoorbeeld door het frustreren, beperken of bemoeilijken van de verhaalsmogelijkheden.

ECLI:NL:HR:2023:1527 

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner