Hoofdelijkheid proceskostenveroordeling en duiding bewijsregel uit Van Doren/Lifestyle

News Update Hoge Raad

Week 2 | Reformatio in peius-verbod bevestigd
13 januari 2023

Reformatio in peius-verbod bevestigd

CIVIEL
De HR bevestigt het verbod van reformatio in peius: een appellant mag niet slechter worden van zijn hoger beroep. De appelrechter mag daarom voor de appellant gunstige en niet bestreden beslissingen niet zomaar vernietigen.

ECLI:NL:HR:2023:27
ECLI:NL:HR:2023:29

Hof moet winstuitdeling aan plastisch chirurg beter motiveren

STRAF
Een plastisch chirurg heeft per 31 december 2009 EUR 632.891 van zijn BV geleend. In 2010 is deze lening opgelopen tot EUR 803.414. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de BV in 2010 zijn rechten als schuldeiser voor de gehele lening prijsgegeven, waardoor het hof een belaste winstuitdeling van EUR 803,414 vaststelt. De 2010 inkomstenbelastingaangifte is destijds door een belastingadviseur onder horizontaal toezicht ingediend. Ook is door het hof een vergrijpboete opgelegd. De Hoge Raad oordeelt dat navordering mogelijk is ondanks het feit dat de aangifte onder het horizontaal toezicht was ingediend. Wel overweegt de Hoge Raad dat het hof een onderscheid had moeten maken tussen (a) onttrekkingen die plaatsvinden op het moment dat de BV het geld heeft verstrekt en (b) onttrekkingen die plaatsvinden als gevolg van het naderhand prijsgeven van een geldlening. Het hof had in dat kader beter moeten motiveren dat en tot welk bedrag de BV in 2010 een uitkering heeft gedaan. Daarnaast had het hof beter moeten motiveren waarom de vergrijpboete gerechtvaardigd was, ondanks dat de plastisch chirurg destijds de relevante informatie aan zijn belastingadviseur had verstrekt en derhalve in beginsel mocht vertrouwen op de door zijn belastingadviseur opgestelde en ingediende belastingaangifte. De Hoge Raad verwijst de zaak voor een nadere beoordeling van deze twee punten.

ECLI:NL:HR:2023:26

 

 

Written by:

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 29 28
+31 6 1304 8574

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 93
+31 6 4155 7812
Chantal Presilli

Key Contact

Rotterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Counsel
+31 20 605 64 56
+31 6 2297 8482