Hoofdelijkheid proceskostenveroordeling en duiding bewijsregel uit Van Doren/Lifestyle

News Update Hoge Raad

Week 3 | Senioriteit werknemers: betekenis overgang van onderneming
20 januari 2023

Senioriteit werknemers: betekenis overgang van onderneming

CIVIEL
KLM heeft het vrachtvervoer van Martinair overgenomen. Na een eerder arrest van de HR heeft het hof geoordeeld dat de piloten door 'overgang van onderneming' van rechtswege in dienst zijn gekomen van KLM. Op grond van art. 7:663 BW gelden hun rechten vanaf dat moment jegens KLM. Senioriteit is geen 'recht' dat door overgang van onderneming overgaat. Dat is alleen anders voor zover senioriteit medebepalend is voor rechten van financiële aard. KLM hanteert bij boventalligheid een ontslagvolgorde die aan de hand van senioriteit wordt bepaald. Mogelijk is hier sprake van een recht van financiële aard, aldus de HR.

ECLI:NL:HR:2023:65

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel