Termijn betekening van verandering of vermeerdering van eis bij verstek

News Update Hoge Raad

Week 41 | Termijn betekening van verandering of vermeerdering van eis bij verstek
13 oktober 2023

Termijn betekening van verandering of vermeerdering van eis bij verstek

CIVIEL

Art. 130 lid 3 Rv bepaalt voor het geval waarin een partij niet in het geding is verschenen, dat een verandering of vermeerdering van eis tegen die partij is uitgesloten, tenzij de eiser de verandering of vermeerdering tijdig bij exploot aan haar kenbaar heeft gemaakt. De HR beslist dat 'tijdig' in de zin van art. 130 lid 3 Rv inhoudt dat de toepasselijke dagvaardingstermijn van art. 114-117 Rv in acht moet worden genomen. De verandering of vermeerdering van eis moet daarom voorafgaand aan de roldatum waarop de eis wordt gewijzigd aan de niet verschenen partij worden betekend met inachtneming van de toepasselijke dagvaardingstermijn. Verder herhaalt de HR dat, indien de verandering of vermeerdering van eis niet tijdig kenbaar is gemaakt, uitgangspunt is dat de rechter, op verzoek van de partij die haar eis wil wijzigen of ambtshalve, alsnog gelegenheid kan bieden om de verandering of vermeerdering van eis aan de niet verschenen wederpartij te doen betekenen. De rechter kan wegens strijd met de eisen van een goede procesorde afzien van het bieden van die gelegenheid.

ECLI:NL:HR:2023:1426

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
Anne Stortelder

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel