Colour your career

Bij Houthoff geloven wij in kansen. Als jij graag ergens je schouders onder zet, geven wij je alle ruimte om te excelleren in jouw specifieke vakgebied. Kies voor vernieuwing. Voor een andere, eigen aanpak. Want of je nu applicatiebeheerder, communicatiespecialist of HR-medewerker bent: jij máákt je eigen carrière bij ons. Waarbij je verzekerd bent van commitment van onze kant. En, niet onbelangrijk, van een goede werksfeer en een hoop plezier.

Leer onze afdelingen kennen

 • Facilities
 • Finance
 • Human Recourses
 • Innovation & Knowledge
 • IT
 • Legal & Compliance
 • Marketing
 • Practice Group Support
 • Pricing & Business Control

Facilities vormt de ruggengraat van ons bedrijf. In verschillende expertises zorgt dit team dat alle dagelijkse processen op rolletjes lopen en iedereen zo prettig en efficiënt mogelijk kan werken.

Zo zijn de collega's van Hospitality en de Front Desk het visitekaartje van ons kantoor, zij zorgen voor een gastvrij ontvangst een goede eerste indruk. De subteams Facilities en de Servicedesk zorgen voor een piekfijn kantoor en naadloze werking van alle faciliteiten.

De afdeling Finance is verantwoordelijk voor de financiën, boekhouding en financiële strategieën van ons kantoor. Met verschillende expertises werken de subteams Dossierbeheer, Accountmanagement, Billing, Accounts payable en Reporting & Control nauw samen en zorgen zij voor een goed verloop van alle financiële processen. Van het opmaken van financiële rapportages en het verzorgen van BTW aangiftes tot het opmaken van declaraties en het verwerken van inkomende facturen.

Het HR-team van Houthoff vormt de spil van onze organisatie, waar talent wordt ontdekt, ontwikkeld en tot bloei gebracht. In diverse expertises zoals HR-advies, HR-support, Learning & Development en Recruitment werkt het team nauw samen met de business om hen te adviseren en ondersteunen op het brede HR-terrein.

Door middel van strategische werving, talentontwikkeling en personeelsbeheer streeft het team naar het creëren van een omgeving waarin medewerkers het verschil maken.

De afdeling Innovation & Knowledge is verantwoordelijk voor het innoveren en verbeteren van (juridische) werkprocessen en het beheren van kennis en kennissystemen. Zo onderzoekt, test en implementeert het Innovation & Legal Tech team diverse toepassingen van legal tech en richt het Legal Project Management team zich op het ondersteunen van collega's en cliënten met behulp van innovatieve software en projectmanagement tools. Legal Design richt zich op het visualiseren van complexe juridische informatie en het Taalbureau bewaakt de kwaliteit en uniformiteit van vertalingen. Bij de Legal Support Helpdesk kunnen collega's terecht voor hulp bij literatuur- en onderzoeksvragen en ondersteuning bij het gebruik van informatiebronnen.

De IT-afdeling is de drijvende kracht achter technische oplossingen en zorgt voor een veilige en stabiele IT-infrastructuur. Zij biedt technische ondersteuning bij het oplossen van problemen met hardware, software, netwerken en andere IT-gerelateerde kwesties. Daarnaast inventariseert zij technische vraagstukken en zoekt de afdeling naar de beste oplossingen op het gebied van onder andere software implementatie, security, datacommunicatie en hardware.

Binnen Houthoff is de Servicedesk het eerste aanspreekpunt voor collega's voor (technische) vraagstukken. De teams Functioneel Applicatiebeheer en Systeembeheer zorgen ervoor dat alle softwaretoepassingen soepel (blijven) functioneren.

Het Legal & Compliance team bewaakt de integriteit en bewustzijn van Houthoff. Het team adviseert het bestuur en alle kantoorgenoten over de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en de beroepsregels. Het formuleert interne normen en regels en ziet erop toe dat die door iedereen juist worden toegepast. Het team bewaakt daarnaast de juridische belangen van Houthoff en is aanspreekpunt voor allerhande interne juridische en compliance vraagstukken.
Met het Marketingteam bouwen wij aan ons merk en versterken wij de reputatie van ons kantoor. Het is dé plek waar commerciële ideeën geboren worden en waar de digitale marketing- en (internationale) business development strategie wordt ontwikkeld en uitgevoerd. In verschillende specialismes zoals events, business development, international, designs en communicatie werkt de afdeling nauw samen met de juristen.
De afdeling Practice Group Support biedt secretariële- en projectondersteuning aan onze advocaten, (kandidaat-)notarissen en belastingadviseurs. Binnen Houthoff ondersteunen we onze praktijken in drie vormen:
 • Business Assistance Group (BAG): Business Assistants bieden in poolverband dossier- en projectondersteuning aan onze juristen. Zij werken nauw samen en bieden ondersteuning o.b.v. expertise en prioriteit.
 • Personal Assistants: bieden praktijkgroepgebonden ondersteuning aan partners en counsels, coördineren dossierwerk richting de BAG en zijn het aanspreekpunt voor vragen vanuit de organisatie en business.
 • Notarial Business Assistants: bieden ondersteuning in notariële dossiers en zijn rechtstreeks gekoppeld aan een aantal notarissen.


Binnen PGS biedt een flexibele schil (Float Assistants) ondersteuning waar nodig.

Het Pricing & Business Control team van Houthoff ondersteunt diverse afdelingen om met behulp van data slimmere keuzes te maken en processen te optimaliseren.

Zij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve informatie gericht op de business performance van Houthoff. Zij voeren financiële- en marktanalyses uit en verwerken deze tot managementrapportages. Daarnaast verzorgen zij de informatievoorziening voor (internationale) vraagstukken en business gerelateerde analyses voor partners, cliëntteams en andere afdelingen (zoals HR, Finance en Marketing).

Over Houthoff

Wij zijn een onafhankelijk, Nederlands full-service advocatenkantoor. Ruim 600 enthousiaste collega’s zetten zich dagelijks met veel plezier in voor onze cliënten. De helft werkt als advocaat, kandidaat-notaris of belastingadviseur. De andere helft draagt bij aan ons gezamenlijk succes vanuit een ander specialisme. Onze gemeenschappelijke missie is elkaar en onze cliënten succesvol maken. Dit lukt omdat wij continu investeren in jou. In jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling, maar ook in alles daaromheen. Denk aan een prettige werksfeer, een flexibele en gezonde werkomgeving en aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden. 

Diversiteit & Inclusiviteit

Jezelf kunnen zijn. Dat begint met waardering en respect. Alleen als je dat voelt en ervaart, kun jij lekker werken. Houthoff werkt daarom hard aan het creëren en waarborgen van een inclusieve en diverse werkomgeving. Voor jou en voor ons. Want teams bestaand uit medewerkers met verschillende karakters, talenten, achtergronden, culturen en voorkeuren presteren beter.

Verhalen van collega's