ACM publiceert vernieuwde Leidraad Duurzaamheidsclaims

ACM publiceert vernieuwde Leidraad Duurzaamheidsclaims

29 juni 2023

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 13 juni 2023 een nieuwe versie van de Leidraad Duurzaamheidsclaims gepubliceerd. Deze versie vervangt de vorige versie van januari 2021.

In de vernieuwde leidraad verduidelijkt de ACM haar interpretatie van de regels omtrent oneerlijke handelspraktijken op het gebied van duurzaamheidsclaims. De leidraad is vernieuwd naar aanleiding van bevindingen van de ACM in handhavingsprocedures gedurende het afgelopen jaar, feedback van marktpartijen en ontwikkelingen op Europees niveau.

Met de nieuwe Leidraad Duurzaamheidsclaims worden de regels over duurzaamheidsclaims nader verduidelijkt en geconcretiseerd, bijvoorbeeld door het geven van meer voorbeelden van misleidende en niet-misleidende claims. De ACM hoopt dat bedrijven hiermee meer praktische handvatten te geven bij het opstellen van duurzaamheidsclaims in hun communicatie met consumenten. De inhoudelijke vereisten uit de leidraad zijn niet gewijzigd.

Onder duurzaamheidsclaims vallen binnen het kader van de Leidraad Duurzaamheidsclaims milieuclaims, sociale claims en levensduurclaims over een product, dienst of bedrijf(sproces). De leidraad is opgebouwd aan de hand van vijf vuistregels waaraan duurzaamheidsclaims moeten voldoen:

  1. Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten
  4. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

De eerste twee vuistregels zijn algemeen en zijn van toepassing op alle duurzaamheidsclaims richting consumenten. Regel 3 tot en met 5 zien specifiek op vergelijkende claims, duurzaamheidsambities en keurmerken of andere visuele claims.

De ACM loopt hiermee deels vooruit op het voorstel van de Europese Commissie van 22 maart 2023 voor de richtlijn groene claims en het voorstel van 30 maart 2022 voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken. Deze richtlijnen zijn onderdeel van het actieplan van de EU voor een circulaire economie. Omdat deze richtlijnen nog slechts voorstellen betreffen, kunnen aanpassingen hierin leiden tot weer een nieuwe update van de leidraad.

De ACM heeft aangegeven vorig jaar al te zijn gestart met handhaven, waarbij haar focus vooral ligt op sectoren waar consumenten duurzaamheid meenemen in hun aankoopbeslissing, zoals de sectoren kleding en energie.

Naast de Leidraad Duurzaamheidsclaims van de ACM zijn er recentelijk nog twee (concept) regelgevende kaders gepubliceerd. Op 1 februari 2023 is de Code voor Duurzaamheidsreclame van de Reclame Code Commissie in werking getreden, welke de eerdere Milieu Reclame Code vervangt. De AFM heeft daarnaast op 12 juni 2023 een Leidraad duurzaamheidsclaims ter consultatie aangeboden, waarin de AFM handvatten geeft voor het maken van duurzaamheidsclaims door financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders.

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Associate