hoge raad, hr

News Update Hoge Raad

Week 12 | Rechtsmiddelen: werking vernietiging van vernietiging
22 maart 2024

Rechtsmiddelen: werking vernietiging van vernietiging

Civiel

De achtergrond van deze zaak is een eerdere procedure, waarin vernietiging van een arbitraal vonnis is gevorderd. In die procedure vernietigde de rechtbank het arbitraal vonnis wegens het ontbreken van een geldige arbitrageovereenkomst. Het hof heeft daarna de uitspraak van de rechtbank vernietigd. Volgens het hof is er wel een geldige arbitrageovereenkomst en kan het tevens aangevoerde beroep op fraude niet tot vernietiging van het arbitrale vonnis leiden. Vervolgens heeft de HR de uitspraak van het hof vernietigd en geoordeeld dat het beroep op fraude na verwijzing opnieuw moest worden beoordeeld. De HR heeft de cassatieklachten over het ontbreken van een geldige arbitrageovereenkomst verworpen. Na de hofuitspraak had de voorzieningenrechter verlof tot tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis verleend. Op grond van dat tenuitvoerleggingsverlof werd beslag gelegd. In deze procedure wordt opheffing van dit beslag gevorderd. Als grond daarvoor wordt aangevoerd dat de vernietiging door de HR van de hofuitspraak betekent dat de met die hofuitspraak vernietigde rechtbankuitspraak herleeft. Daarmee zou de vernietiging van het arbitrale vonnis ook herleven, met als gevolg dat ook het tenuitvoerleggingsverlof als vernietigd geldt (art. 1062 lid 4 Rv) en de grond aan de beslaglegging ontvalt. De HR oordeelt dat dit betoog faalt op grond van het volgende. Als een uitspraak in hoger beroep wordt vernietigd, verliest deze haar werking. Dit kan veranderen doordat de HR de uitspraak in hoger beroep op haar beurt vernietigt. Als de HR de zaak dan ter verdere behandeling en beslissing verwijst, herleeft de werking van de uitspraak in eerste aanleg niet per se in alle opzichten. Het komt erop aan welke onderdelen van de in cassatie vernietigde uitspraak al dan niet in stand zijn gebleven. In dit geval is de grondslag van de rechtbankuitspraak (het ontbreken van een geldige arbitrageovereenkomst), na vernietiging door het hof en verwerping van de cassatieklachten op dit punt door de HR, definitief van de baan. Dit betekent dat de werking van de rechtbankuitspraak niet is herleefd.

ECLI:NL:HR:2024:464

Aftrek arrangement fee mag ineens, geen renteaftrek bij gekunsteld ontgaan van artikel 10a Wet VpbFiscaal

Fiscaal

X Coop wordt gehouden door vier "subfondsen". Deze subfondsen worden gehouden door een investeringsfonds. Subfonds I houdt ruim 80% van de lidmaatschapsrechten. De overige subfondsen houden de overige lidmaatschapsrechten. X Coop doet een overname en financiert deze met een banklening, leningen van de subfondsen en van een door subfonds I opgezet nieuw subfonds V. Subfonds V is geen lid van X Coop. Rente op leningen van verbonden partijen zijn mogelijk niet aftrekbaar. Op de tegenbewijsregel kan door X Coop geen beroep worden gedaan. Subfonds V is niet verbonden naar de letter van de wet. De HR oordeelt dat de rente op de lening van subfonds V alsnog niet aftrekbaar is omdat subfonds V is opgezet met het doorslaggevende oogmerk verijdeling van de verbondenheid. De renteaftrek op de leningen van subfondsen II, III en IV wordt niet door de wet beperkt omdat deze subfondsen niet met belanghebbende zijn verbonden en geen sprake is van duidelijk ongeoorloofde belastingbesparing. De HR verwijst de zaak naar het hof voor de vaststelling van de aftrekbare rente op die leningen. Ten slotte oordeelt de HR dat goed koopmansgebruik niet verplicht tot het activeren van eenmalige de arrangement fee voor zover die kosten geen vooruitbetaalde rente bedragen. 

ECLI:NL:HR:2024:469 

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
Chantal Presilli

Key Contact

Rotterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Counsel