European Energy Handbook 2023-2024

European Energy Handbook 2023-2024

22 november 2023

Kirsten Berger en Marc van Beuge hebben bijgedragen aan het Nederlandse hoofdstuk van The European Energy Handbook, een publicatie van Herbert Smith Freehills. Dit handboek biedt voor 41 rechtsgebieden een uitgebreid overzicht van wat daar momenteel speelt binnen de energiesector. 

In deze editie wordt aandacht besteed aan de recente juridische en commerciële ontwikkelingen in deze landen. Een van de onderwerpen die daarbij aan bod komen, is REPowerEU, een strategie die na de Russische invasie in Oekraïne door de EU is ontwikkeld om de EU minder afhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen. Maar ook andere Europese beleidsplannen en strategieën op energiegebied passeren in deze editie de revue, zoals de door de EU aangenomen Green Deal (een pakket concrete beleidsinitiatieven waarmee de netto-uitstoot van broeikasgassen in de EU in 2050 naar nul moet zijn teruggebracht), Fit for 55 (een verzameling voorstellen voor de herziening en actualisering van Europese wetgeving waarmee de tussentijdse doelstellingen voor 2030 moeten worden behaald) en de herziening van de opzet van de Europese elektriciteitsmarkt.

Klimaatverandering, de energietransitie en de uitdagingen die daarbij komen kijken, zijn in bijna alle bijdragen voor deze editie nog altijd sterke thema's: elk land streeft ernaar de eigen verplichtingen op het gebied van duurzame energie voor 2030 en daarna na te komen. Andere onderwerpen die dit jaar in het handboek worden besproken, zijn onder meer de steeds groter wordende rol van elektriciteitsopslag in de energiemix, de voortgang van privatiseringen die zich in sommige rechtsgebieden steeds duidelijker aftekent, de ontwikkeling en constructie van nieuwe elektriciteitsinterconnectoren en de opkomst van multifunctionele interconnectoren voor de verbinding tussen verschillende landen van windprojecten op zee, de groeiende investeringen in alternatieve hernieuwbare energiebronnen, zoals waterstof, en het steeds groter wordende belang van ESG-verplichtingen in de energiewereld.

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel