Reactie op internetconsultatie concept Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders

Reactie op internetconsultatie concept Wibz

1 december 2022

Namens Houthoff hebben Paul de Vries, Marleen van Uchelen, Murat Duman en Thomas de Rave een reactie geschreven op de internetconsultatie van het concept Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz).

De nieuwe regels zullen een grote impact op de zorgsector hebben. Hierin reageren zij op de in dit conceptvoorstel opgenomen regeling die een aanvullend richtsnoer bij taakvervulling door bestuur en intern toezicht bevat, een aanvullende tegenstrijdig belangregeling en een regeling voor transacties met verbonden partijen. Bovendien geven zij een reactie op de voorgestelde uitbreiding van het winstuitkeringsverbod en het verbinden van voorwaarden aan winstuitkeringen, die ook voor 'onderaannemers' kunnen gelden. 

Een quote uit de reactie: "Naar onze mening zijn de voorgestelde regels niet goed in te passen in de systematiek en het begrippenkader van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht. Dat kan tot interpretatieverschillen en rechtsonzekerheid leiden. Wij menen dat het voor de praktijk van groot belang is dat de regels en de uitwerking daarvan in de eerste plaats voor de zorgaanbieders maar ook voor hun adviseurs logisch en bovendien voorspelbaar zijn."
Written by:
Paul de Vries

Key Contact

Amsterdam
Notaris | Partner
Thomas de Rave

Key Contact

Amsterdam
Kandidaat-notaris | Associate