Preadvies over de aanstaande digitale oprichting van de BV

8 november 2022

Onlangs zijn de Preadviezen 2022 van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht over de digitale vennootschap en digitaal handelsrecht verschenen. Paul de Vries schreef samen met Hylda Boschma en Hanny Schutte-Veenstra een preadvies over de aanstaande digitale oprichting van de BV. 

In het preadvies bespreken zij de reikwijdte van de voorgestelde regeling en de beperkingen die zijn aangebracht. Het wetsvoorstel voorziet in de digitale oprichting van de BV door één of meer EU-onderdanen, waarbij de aandelen in geld worden volgestort. De auteurs stellen kritische vragen bij deze beperkingen en merken op dat in een aantal andere EU-lidstaten veel ruimhartiger gebruik kan worden gemaakt van de digitale oprichting. 

Het preadvies bepleit ook verdere digitalisering van notariële akten, mits met de nodige waarborgen. De aandacht gaat ook uit naar de mogelijkheid om onder voorwaarden statuten in het Engels op te stellen, in plaats van in het Nederlands. Hoewel deze mogelijkheid vanuit de praktijk waarschijnlijk wordt toegejuicht, geldt dat niet voor de beperkingen die daarvoor gelden.

In het tweede deel van het preadvies worden de verschillende stappen in het digitale oprichtingsproces verder ontleed. Het proces kent verschillende waarborgen die bijdragen aan de betrouwbaarheid van de digitale oprichting. Het gaat hierbij onder andere over het gebruik van een elektronische handtekening van het hoogste niveau (QES) en functies om de identiteit te verifiëren. Deze waarborgen proberen onder andere het probleem van identiteitsfraude zoveel mogelijk te ondervangen. Andere interessante onderwerpen in het preadvies zijn de actuele uitdagingen die digitalisering van het ondernemingsrecht en het handelsrecht gaan meebrengen.

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht op 9 november worden de verschillende preadviezen behandeld. Christoph van der Elst en Anne Lafarre lichten hun preadvies over blockchain en hashing technologieën toe, die al een grote rol spelen in de diverse blockchain systemen, waarvan bitcoin natuurlijk het bekendste, maar zeker niet het enige is. Gerard van Solinge gaat in op de virtuele vennootschap. Het debat over de gewenste vormgeving van de digitale algemene vergadering wordt geleid door Manon Cremers, Lieke Stroeve en Sandra Rietveld. Over het fenomeen van de 'smart contracts' dat sterk toeneemt (en zeker ook haar intrede gaat doen in de M&A-praktijk) spreekt Frank Stevens. 

Meld u hier aan voor de jaarvergadering van de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht. 
 
Written by:
Paul de Vries

Key Contact

Amsterdam
Notaris | Partner
+31 20 605 61 87
+31 6 4155 7508