Sustainable Investment

Duurzaam beleggen

Ons toonaangevende Investment Management Team geeft geregeld advies aan fondsbeheerders, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers op het gebied van duurzaam ondernemen, klimaatverandering en ESG-beleggingen.

Het team geeft onder meer advies over zaken zoals (de impact en naleving van) de verordeningen die onderdeel uitmaken van verschillende door de Europese Commissie aangenomen initiatieven als onderdeel van haar in maart 2018 aangenomen Actieplan voor duurzame financiering, waaronder de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) en de EU Taxonomie Verordening alsmede over (het implementeren van) het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant).
  • Advised various pension funds on implementing the Dutch Pensions Funds Agreement (IMVB-convenant).
  • Advised fund managers, investment firms and institutional investors on complying with the requirements under the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Publicaties

View more View less
Oscar van Angeren

Key Contact

Londen
Advocaat | Partner