Duurzaam vastgoed

Overheids- en private instellingen zetten steeds meer in op het beschermen van de algemene gezondheid in ons land, de natuur en de kwaliteit van leven door middel van strategieën zoals slimme groei, nieuwe urbanisatie, en groen en slim bouwen.

Het Vastgoedteam van Houthoff adviseert cliënten in toenemende mate over juridische kwesties met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame vastgoedprojecten. Cliënten schakelen ons in voor onder meer advies over de contractuele en vastgoedrechtelijke aspecten van circulair bouwen en duurzame energie-opwekkingssystemen (warmte- en koudeopslag, warmtepompen, zonnepanelen, etc.) en ook op het gebied van bouwen op water zoals drijvende zonnepanelen. Daarnaast hebben wij veel ervaring met juridische constructies voor collectieve energiesystemen.

Onze vastgoedjuristen hebben een grondige kennis van de bestaande en nieuwe wetgeving op het gebied van klimaatverandering. Zij geven strategisch advies aan cliënten om ervoor te zorgen dat aan klimaatveranderingsvoorschriften wordt voldaan en zakelijk kansen optimaal worden benut.