Class Actions

Massaschadeclaims

Ondernemingen en financiële instellingen worden steeds vaker geconfronteerd met massaclaims ingediend door claimstichtingen die zeggen op te treden voor grote groepen belanghebbende partijen. Dit soort kritieke gebeurtenissen hebben een grote impact op de bedrijfsvoering en reputatie van deze ondernemingen.

"Massaschadeprocedures kennen een eigen dynamiek", aldus Albert Knigge, advocaat-partner en gespecialiseerd in de behandeling van massaclaims, collectieve afwikkeling van massaschades en kartelschadezaken. Vergeleken met andere landen is Nederland heel ruimhartig in het toelaten van dergelijke claims en neemt het binnen Europa een uitzonderingspositie in. Nieuwe regelgeving is in de maak, waarmee wordt beoogd de mogelijkheden voor het instellen van massaclaims nog verder te verruimen. Ook kunnen in Nederland op grond van de Wet Collectieve Afhandeling Massaschade (WCAM) schikkingen verbindend worden verklaard voor elke belanghebbende die een claimstichting zegt te vertegenwoordigen. Knigge: "Dit is uniek in Europa en zorgt ervoor dat veel claimzaken tegen nationale en internationale ondernemingen in Nederland worden afgehandeld."

Behandeling van massaclaims vergt dan ook vergaande expertise en inzicht in het strategisch kader. "De wet zit namelijk zo in elkaar dat in feite iedereen een claimstichting kan oprichten en een claim kan indienen, bijvoorbeeld ook als de oprichter zelf geen schade heeft geleden maar in een massaclaim wel een interessante investering ziet", aldus Knigge.

Knigge adviseert ondernemingen die met een (massa)claim te maken krijgen daarom eerst de werkelijke risico's, waaronder reputatierisico's, van een dergelijke claim goed in kaart te brengen, de strategische opties af te wegen en op basis daarvan de koers te bepalen. Claimstichtingen hebben zich ook te houden aan de wet. Daarom zijn er vaak hele goede gronden om eerst de formele aspecten van de massaclaim te onderzoeken en aan de orde te stellen. "Niet om het rechtssysteem te frustreren, maar juist om het te bevorderen en tegen te gaan dat op oneigenlijke gronden een massaclaim wordt ingediend, die daarin niet thuishoort. Relevante vragen in dat kader zijn: heeft de claimende stichting werkelijk recht van spreken of handelt zij voor het gewin van met haar verbonden commerciële partijen; hoe wordt de claim gefinancierd en hoe zijn de belangen van de rechthebbende gewaarborgd; is de zaak echt geschikt om in een collectieve actie aan de orde te worden gesteld? Dat laatste is vaak juist niet het geval omdat de positie van elke belanghebbende te verschillend is", aldus Knigge. Dit zijn stuk voor stuk punten waaraan de rechtspraak voorheen vaak te gemakkelijk aan voorbij ging, maar inmiddels terecht meer oog voor lijkt te hebben.

Knigge: "Het Nederlandse rechtssysteem kan adequate oplossingen bieden voor massaschades, maar alleen als het systeem juist wordt toegepast en de waarborgen die daarvoor gelden en die ook dienen om de belangen van de aangesproken onderneming te beschermen, worden nageleefd."

  • Represented the Dutch subsidiary of an Italian winding wire and electrical cable manufacturer in a collective health and safety claim initiated by a Dutch trade union. Houthoff successfully defended the company in the first instance and in the appeal proceedings.
  • Houthoff is representing a major Brazilian oil company in its defence in a securities class action submitted by a mass claim vehicle. The vehicle allegedly represents a worldwide class of securities holders (excluding US investors) who claim they suffered financial loss because of alleged fraud between 2004 and 2014.

  • Houthoff is defending a major European truck manufacturer against several cartel damages mass claims submitted by claim vehicles allegedly representing haulier companies.

  • Houthoff is representing an insurance company in Dutch class actions relating to millions of unit-linked insurance policies. The claimants are seeking compensation for alleged mis-selling. The outcome of this case will be relevant for all large insurance companies in the Netherlands that have provided unit-linked insurance policies.

  • Houthoff represented the trustees of a Dutch retail bank in a EUR 5.7 billion bankruptcy in class settlement negotiations with a number of representatives of a class of 570,000 members. This led to a court-certified class settlement of several hundred million euros. 

  • Houthoff was the coordinating defence counsel in a product liability case about diseases caused by Polyurethane (PUR). The case concerned a class action against the industry in a bet-the-industry-issue. Litigation has successfully been avoided. All of the major global chemical companies were involved in this case (Huntsman, Dow, Bayer, BASF).

  • Represented a former CFO of a Belgian bank/insurance company in his defence against several prospectus claims, including a mass claim brought by the Dutch Shareholders Association (VEB).

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Isabella Wijnberg

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 09
+31 6 5316 8462