Class Actions

Massaschadeclaims

Collectieve acties in Nederland

Ondernemingen, financiële instellingen en overheidsinstanties worden in Nederland steeds vaker geconfronteerd met massaclaims, vaak ingesteld door goed gefinancierde claimstichtingen. In de afgelopen tien jaar ontpopte Nederland zich tot een populaire jurisdictie voor het instellen van dergelijke claims, die zowel als collectieve actie in de zin van artikel 3:305a BW worden aangebracht als op basis van cessie. De invoering van de nieuwe massaschaderegeling (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie, of WAMCA) heeft bijgedragen aan deze trend.

Daarnaast is de positie van Europese consumenten versterkt door de Richtlijn representatieve vorderingen. Deze richtlijn maakt het mogelijk in alle EU-lidstaten collectief schade te verhalen wegens schending van Europese consumentenwetgeving, waardoor het risico geconfronteerd te worden met een massaclaim verder toeneemt.

Collectieve acties: een eigen dynamiek

Collectieve acties kunnen enorme gevolgen hebben voor de organisatie en bedrijfsvoering van de aangesproken partij, mede door de publiciteit die een massaclaim meebrengt. De zaak is vaak niet alleen inhoudelijk ingewikkeld, maar claimstichtingen en hun financiers gooien hun netten vaak ook – geleid door hun bedrijfsmodel – zo breed mogelijk uit. Zij richten hun pijlen daarom niet alleen op organisaties in Nederland, maar ook op buitenlandse organisaties met activiteiten in de EU of daarbuiten. Bovendien betrekken zij geregeld belanghebbenden uit het buitenland in de class voor wie zij optreden. Dit leidt tot de nodige discussie over internationale rechtsmacht en toepasselijk recht.

Maatwerk voor een gerichte aanpak en doeltreffend verweer 

Deze dynamiek vraagt om diepgaand inzicht in de uitdagingen die bij een massavordering op de aangesproken organisatie afkomen. Houthoffs class actions team heeft alle vaardigheden, kennis en ervaring in huis om deze uitdagingen het hoofd te bieden en in deze complexe zaken steeds het overzicht te houden. Ons team adviseert en treedt op voor cliënten uit binnen- en buitenland die met een dergelijke massavordering worden geconfronteerd, en bouwde de afgelopen twintig jaar een indrukwekkende reputatie op. In nauwe samenwerking met onze cliënten bepalen wij de strategie om tot het beste resultaat te komen, of deze nu vraagt om het treffen van een collectieve schikking, betwisting van rechtsmacht of ontvankelijkheid, of om de zaak niet alleen in feitelijke instanties maar zo nodig ook voor de Hoge Raad te brengen.
 • "A client states: 'Very professional litigation team with a client centric approach. The team consists of good litigators, applies a structured approach in preparing litigation and takes specific client requests into account with flexibility'."
  Legal 500, Class Actions (2024 edition)
 • Representing a major Brazilian oil company in its defence in a securities class action submitted by a mass claim vehicle. The vehicle allegedly represents a worldwide class of securities holders (excluding US investors) who claim they suffered financial loss because of alleged fraud between 2004 and 2014.

 • Representing various car manufacturers in a number of class actions brought by various claim organisations. The organisations claim to represent the interests of pan-European classes of persons owning or leasing diesel vehicles – including consumers, corporate buyers and lessees. 
 • Representing an insurance company in Dutch class actions relating to millions of unit-linked insurance policies. The claimants are seeking compensation for alleged mis-selling. The outcome of this case will be relevant for all large insurance companies in the Netherlands that have provided unit-linked insurance policies.

 • Representing the Dutch State in preliminary relief proceedings brought by Dutch Trade Unions. The claimants sought an advance on damages for loss of income of healthcare workers suffering from persistent severe Long COVID complaints after being infected with COVID-19 during the first waves in 2020
 • Representing a major truck manufacturer in its defence strategy against multiple cartel damages mass claims.

 • Representing an international air cargo carrier in its defence in follow-on proceedings relating to airfreight services. The claimants claim compensation for an alleged overcharge that thousands of shippers from multiple jurisdictions in Europe and around the world paid in relation to fuel surcharges and security surcharges.
 • Provided pro bono assistance to a coalition of public organisations that aim, through the courts, to force the State to cease ethnic profiling - by The Royal Netherlands Military Constabulary - that leads to discrimination. The Hague Court of Appeal decided that the Royal Netherlands Military Constabulary is no longer allowed to use ethnic profiling at the border. This judgment reversed the District Court's decision of 22 September 2021, which did allow ethnic profiling.
 • Advising and representing a commodity trading company against two pending class action litigations by Dutch mass claim vehicles concerning the alleged disposal of chemical waste in a foreign jurisdiction. 
 • Advising a multinational conglomerate operating in the fields of industry, workers safety, U.S. health, and consumer goods in its (defence) strategy against possible multiple enforcement actions and mass damages claims relating to climate and health effects due to its emission of chemicals.
 • Brought a collective action on a pro bono basis on behalf of a foundation that represents the interests of Sinti, Roma and Travellers against breaches of their human rights by a Dutch municipality.
 • Representing a heat supply company in appeal proceedings regarding the restitution of the alleged undue payment of a periodic connection fee over a 30-year period
 • Representing a leading international cooperative and marketplace for floriculture in class action proceedings before the Amsterdam Court of Appeal brought by a Dutch Trade Union. The proceedings concern allegedly unsafe (exposure-related) working conditions for personnel in several production facilities and warehouses.
 • Advised a major foreign bank that offered consumer revolving loans in the Netherlands. The clause allowing the bank to change the interest rate was challenged under the Unfair Terms Directive. After several individual proceedings a scheme was developed by which, in order to avoid further legal proceedings, the bank compensated its borrowers.
 • Represented the trustees of a Dutch retail bank in a EUR 5.7 billion bankruptcy in class settlement negotiations with a number of representatives of a class of 570,000 members. This led to a court-certified class settlement of several hundred million euros. 

 • Represented a steel welding company against the first ever collective health and safety claim brought by a Dutch Trade Union on behalf of employees.
 • Represented a former CFO of a Belgian bank/insurance company in his defence against several prospectus claims, including a mass claim brought by the Dutch Shareholders Association (VEB).

Onze massaschadespecialisten zijn bij een groot aantal vooraanstaande en complexe collectieve procedures betrokken, zowel in een nationale als internationale context en met een breed scala aan onderwerpen zoals prospectusaansprakelijkheids- en beleggingsclaims, follow-on claims bij mededingingsrechtelijke inbreuken, claims inzake financiële producten, productaansprakelijkheidsclaims, gezondheids- en veiligheidsclaims, emissie- en milieuclaims, privacyclaims en consumentenclaims (in verband met Europees recht). Het class actions team werkt nauw samen met collega's in andere praktijkgebieden, zoals privacy & gegevensbeschermingklimaatrisico & duurzaamheidESGmededingingenergie & industrie en arbeidsrecht.

Neem gerust contact met ons op en ontdek hoe ons class actions team u kan helpen uw organisatie te beschermen en uw juridische risico's effectief te beheersen.

Publicaties

View more View less

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner