Ondernemingen en financiële instellingen worden steeds vaker geconfronteerd met massaclaims ingediend door claimstichtingen die zeggen op te treden voor grote groepen belanghebbende partijen. Dit soort kritieke gebeurtenissen hebben een grote impact op de bedrijfsvoering en reputatie van deze ondernemingen.

"Massaschadeprocedures kennen een eigen dynamiek", aldus Albert Knigge, advocaat-partner en gespecialiseerd in de behandeling van massaclaims, collectieve afwikkeling van massaschades en kartelschadezaken. Vergeleken met andere landen is Nederland heel ruimhartig in het toelaten van dergelijke claims en neemt het binnen Europa een uitzonderingspositie in. Nieuwe regelgeving is in de maak, waarmee wordt beoogd de mogelijkheden voor het instellen van massaclaims nog verder te verruimen. Ook kunnen in Nederland op grond van de Wet Collectieve Afhandeling Massaschade (WCAM) schikkingen verbindend worden verklaard voor elke belanghebbende die een claimstichting zegt te vertegenwoordigen. Knigge: "Dit is uniek in Europa en zorgt ervoor dat veel claimzaken tegen nationale en internationale ondernemingen in Nederland worden afgehandeld."

Behandeling van massaclaims vergt dan ook vergaande expertise en inzicht in het strategisch kader. "De wet zit namelijk zo in elkaar dat in feite iedereen een claimstichting kan oprichten en een claim kan indienen, bijvoorbeeld ook als de oprichter zelf geen schade heeft geleden maar in een massaclaim wel een interessante investering ziet", aldus Knigge.

Knigge adviseert ondernemingen die met een (massa)claim te maken krijgen daarom eerst de werkelijke risico's, waaronder reputatierisico's, van een dergelijke claim goed in kaart te brengen, de strategische opties af te wegen en op basis daarvan de koers te bepalen. Claimstichtingen hebben zich ook te houden aan de wet. Daarom zijn er vaak hele goede gronden om eerst de formele aspecten van de massaclaim te onderzoeken en aan de orde te stellen. "Niet om het rechtssysteem te frustreren, maar juist om het te bevorderen en tegen te gaan dat op oneigenlijke gronden een massaclaim wordt ingediend, die daarin niet thuishoort. Relevante vragen in dat kader zijn: heeft de claimende stichting werkelijk recht van spreken of handelt zij voor het gewin van met haar verbonden commerciële partijen; hoe wordt de claim gefinancierd en hoe zijn de belangen van de rechthebbende gewaarborgd; is de zaak echt geschikt om in een collectieve actie aan de orde te worden gesteld? Dat laatste is vaak juist niet het geval omdat de positie van elke belanghebbende te verschillend is", aldus Knigge. Dit zijn stuk voor stuk punten waaraan de rechtspraak voorheen vaak te gemakkelijk aan voorbij ging, maar inmiddels terecht meer oog voor lijkt te hebben.

Knigge: "Het Nederlandse rechtssysteem kan adequate oplossingen bieden voor massaschades, maar alleen als het systeem juist wordt toegepast en de waarborgen die daarvoor gelden en die ook dienen om de belangen van de aangesproken onderneming te beschermen, worden nageleefd."

 • Representing a major Brazilian oil company in its defence in a securities class action submitted by a mass claim vehicle. The vehicle allegedly represents a worldwide class of securities holders (excluding US investors) who claim they suffered financial loss because of alleged fraud between 2004 and 2014.

 • Representing various car manufacturers in a number of class actions brought by various claim organisations. The organisations claim to represent the interests of pan-European classes of persons owning or leasing diesel vehicles – including consumers, corporate buyers and lessees. 
 • Representing an insurance company in Dutch class actions relating to millions of unit-linked insurance policies. The claimants are seeking compensation for alleged mis-selling. The outcome of this case will be relevant for all large insurance companies in the Netherlands that have provided unit-linked insurance policies.

 • Representing the Dutch State in preliminary relief proceedings brought by Dutch Trade Unions. The claimants sought an advance on damages for loss of income of healthcare workers suffering from persistent severe Long COVID complaints after being infected with COVID-19 during the first waves in 2020
 • Representing a major truck manufacturer in its defence strategy against multiple cartel damages mass claims.

 • Representing an international air cargo carrier in its defence in follow-on proceedings relating to airfreight services. The claimants claim compensation for an alleged overcharge that thousands of shippers from multiple jurisdictions in Europe and around the world paid in relation to fuel surcharges and security surcharges.
 • Provided pro bono assistance to a coalition of public organisations that aim, through the courts, to force the State to cease ethnic profiling - by The Royal Netherlands Military Constabulary - that leads to discrimination. The Hague Court of Appeal decided that the Royal Netherlands Military Constabulary is no longer allowed to use ethnic profiling at the border. This judgment reversed the District Court's decision of 22 September 2021, which did allow ethnic profiling.
 • Advising and representing a commodity trading company against two pending class action litigations by Dutch mass claim vehicles concerning the alleged disposal of chemical waste in a foreign jurisdiction. 
 • Advising a multinational conglomerate operating in the fields of industry, workers safety, U.S. health, and consumer goods in its (defence) strategy against possible multiple enforcement actions and mass damages claims relating to climate and health effects due to its emission of chemicals.
 • Brought a collective action on a pro bono basis on behalf of a foundation that represents the interests of Sinti, Roma and Travellers against breaches of their human rights by a Dutch municipality.
 • Representing a heat supply company in appeal proceedings regarding the restitution of the alleged undue payment of a periodic connection fee over a 30-year period
 • Representing a leading international cooperative and marketplace for floriculture in class action proceedings before the Amsterdam Court of Appeal brought by a Dutch Trade Union. The proceedings concern allegedly unsafe (exposure-related) working conditions for personnel in several production facilities and warehouses.
 • Advised a major foreign bank that offered consumer revolving loans in the Netherlands. The clause allowing the bank to change the interest rate was challenged under the Unfair Terms Directive. After several individual proceedings a scheme was developed by which, in order to avoid further legal proceedings, the bank compensated its borrowers.
 • Represented the trustees of a Dutch retail bank in a EUR 5.7 billion bankruptcy in class settlement negotiations with a number of representatives of a class of 570,000 members. This led to a court-certified class settlement of several hundred million euros. 

 • Represented a steel welding company against the first ever collective health and safety claim brought by a Dutch Trade Union on behalf of employees.
 • Represented a former CFO of a Belgian bank/insurance company in his defence against several prospectus claims, including a mass claim brought by the Dutch Shareholders Association (VEB).

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323