Environment and Planning Act

Omgevingswet

Ondanks dat de Omgevingswet is uitgesteld met zes maanden naar 1 juli 2023 en er over de inwerkingtreding nog een debat gaat plaatsvinden in Eerste Kamer, bereiden alle overheidsinstellingen zich hier in volle gang op voor. Met de Omgevingswet wordt alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, waaronder bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, gebundeld. Dit brengt ingrijpende veranderingen met zich voor bijvoorbeeld de (her)ontwikkeling van vastgoed, het uitoefenen van industriële activiteiten en de realisatie van (energie)infrastructurele projecten.

Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden organiseren wij een Webinarreeks Omgevingswet waarin de gevolgen van de Omgevingswet voor diverse doelgroepen en enkele specifieke onderwerpen worden besproken. Ook is er een webinar speciaal voor Engelstaligen. Onze specialisten delen daarbij hun kennis en bieden u praktische tips.

Bent u niet in de gelegenheid een webinar bij te wonen? De Webinarreeks Omgevingswet is on demand terug te kijken. Meld u aan voor het gewenste webinar om de link te ontvangen.

PROGRAMMA WEBINARREEKS OMGEVINGSWET

22 september | Vastgoed - (her)ontwikkelen onder de Omgevingswet
Monica Sonderegger & Eva Struik

29 september | Complexe bedrijven onder de Omgevingswet - het omzetten van de omgevingsmilieuvergunning naar het nieuwe stelsel
Marloes Brans & Jet Akkerman

13 oktober | De veranderende rol van B&W, Raad, GS en PS onder de Omgevingswet - mogelijkheden en beperkingen
Luurt Wildeboer & Klaas Valkering

1 november | De mogelijkheden van het omgevingsplan a.d.h.v. voorbeelden
Marloes Brans, Monica Sonderegger & Javier Crijnen

3 november | Grondbeleid onder de Omgevingswet, de belangrijkste wijzigingen
Rick van der Hulle & Ronnie Bloemberg

Datum n.t.b. | Highlights New Environment and Planning Act (Omgevingswet)
Marloes Brans & Monica Sonderegger

Publicaties

View more View less