Environment and Planning Act

Omgevingswet

Ondanks dat de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024 en er over de inwerkingtreding nog een debat gaat plaatsvinden in Eerste Kamer, bereiden alle overheidsinstellingen zich hier in volle gang op voor. Met de Omgevingswet wordt alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, waaronder bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, gebundeld. Dit brengt ingrijpende veranderingen met zich voor bijvoorbeeld de (her)ontwikkeling van vastgoed, het uitoefenen van industriële activiteiten en de realisatie van (energie)infrastructurele projecten.

Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden hebben wij een Webinarreeks opgenomen in 2022 waarin de gevolgen van de Omgevingswet voor diverse doelgroepen en enkele specifieke onderwerpen worden besproken. Ook is er een webinar speciaal voor Engelstaligen. Onze specialisten delen daarbij hun kennis en bieden u praktische tips.

De Webinarreeks Omgevingswet is on demand terug te kijken. Meld u aan voor het gewenste webinar om de link te ontvangen.