Houthoff New York B.V.

New York

1 Rockefeller Plaza, 30th Floor
New York, NY 10020
United States

T: +1 (212) 403 6701
E: info@houthoff.com

KvK-nummer: 55288561

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Houthoff bestaat uit meerdere polissen die de aansprakelijkheid van Houthoff verzekeren tot een maximum van €300 miljoen per schadegeval. Het polisprogramma is in overeenstemming met de lokale marktstandaarden en met de programma's van andere grote onafhankelijke Nederlandse advocatenkantoren die vergelijkbaar zijn met Houthoff. Met betrekking tot claims die vallen onder de wetten van de VS of Canada, of die aanhangig zijn gemaakt bij Amerikaanse of Canadese rechtbanken, is een totaal jaarlijks limiet van €600 miljoen van toepassing. Voor alle andere claims geldt geen totaal jaarlijks limiet.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees hier onze algemene voorwaarden.