Legal Project Management

Legal Project Management

Financiële transparantie en kostenefficiëntie zijn essentieel voor een succesvol project voor cliënten. Om samen met hen projectdoelstellingen zo efficiënt mogelijk te behalen, gebruiken wij onze toonaangevende  projectmanagementaanpak en specifiek op de cliënt gerichte tooling.

Pricing en alternatieve prijsmodellen

De perfecte balans tussen prijs, toegevoegde waarde en flexibiliteit

Houthoff biedt verschillende (alternatieve) prijsmodellen aan. Voor elke situatie kan een prijsmodel geheel op maat worden samengesteld, dit gebeurt met name op basis van de te verwachten kosten en de aard en omvang van de werkzaamheden. De keuze voor het meest geschikte prijsmodel wordt gezamenlijk met de cliënt gemaakt.

Elk prijsmodel heeft zijn eigen specifieke kenmerken en uitgangspunten. Een goed begrip hiervan is essentieel om een prijsmodel samen te stellen dat het beste aansluit bij het soort werk en de wensen en doelstellingen van de cliënt. Zo geven sommige cliënten de voorkeur aan de zekerheid van een vaste prijs (fixed fee), terwijl anderen  juist de voorkeur geven aan de meer traditionele uurtarieven.

Elk type prijsmodel benadrukt weer andere specifieke onderdelen van de  dienstverlening. Het is van belang dat cliënten hun keuze voor een prijsmodel afstemmen met die criteria van de dienstverlening die het belangrijkste voor hen zijn. In alle gevallen staan kwaliteit, transparantie en efficiëntie voorop.

 

Elementen die de keuze voor een bepaald prijsmodel bepalen

Project management, kostenbewaking en financiële rapportage

Voorspelbaarheid, transparantie & efficiëntie

Het Legal Project Management team van Houthoff bestaat uit gespecialiseerde legal project-managers die zich primair richten op het bewaken van de kosten en het verstrekken van managementinformatie aan cliënten en onze advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Het team is verder verantwoordelijk voor het opstellen van een goede en efficiënte projectplanning. Daarnaast zorgt het team voor de continue aanscherping van onze interne processen door het uitvoeren van projectevaluaties, het ontwikkelen van best practices en het implementeren van lessons learned. Voor grote en complexe zaken zet Houthoff legal project management in om cliënten optimale voorspelbaarheid, transparantie en efficiëntie te bieden bij het verlenen van haar diensten.

Projectmanagement bij Houthoff

 

Steven ter Horst

Key Contact

Amsterdam
Head of Innovation