IT, DSA, Digitaledienstenverordening, EU Verordening 2022/2065,

News Update IT

Digital Services Act: recente ontwikkelingen
3 mei 2023

Op 16 november 2022 is de Digital Services Act (EU-verordening 2022/2065 oftewel "DSA") in werking getreden. Wij hebben eerder over het voorstel geschreven in onze News Update van 15 februari 2021.

De DSA wordt in het Nederlands de Digitaledienstenverordening genoemd. De DSA introduceert gedetailleerde verplichtingen voor verschillende soorten online "tussenhandelsdiensten". Dit zijn diensten die handelen als tussenpersonen. Dit betekent dat niet alle soorten online diensten onder de DSA vallen, zoals de naam onterecht kan doen vermoeden.

De DSA is van toepassing vanaf 17 februari 2024. Verschillende vereisten zijn echter al van toepassing en de Europese Commissie heeft actief gecommuniceerd over wat zij tot nu toe heeft gedaan. Hieronder volgen enkele recente ontwikkelingen:

  • Transparantieverplichtingen voor onlineplatforms: Alle aanbieders van online platforms en zoekmachines moeten informatie publiceren over hun gemiddelde maandelijkse actieve afnemers van de dienst in de EU, vanaf 17 februari 2023 en daarna ten minste elke zes maanden. De aantallen moeten op verzoek ook worden gerapporteerd aan de betrokken coördinator voor digitale diensten en de Europese Commissie.
  • Richtsnoeren voor de publicatie van gebruikersaantallen: De Europese Commissie heeft richtsnoeren gepubliceerd voor het berekenen en publiceren van informatie over het gemiddelde aantal actieve ontvangers. Deze aantallen zijn met name relevant om platforms aan te merken als zeer grote online-platforms (Very Large Online Platforms oftewel VLOP's) of zeer grote online-zoekmachines (Very Large Online Search Engines oftewel VLOSE's). Bovendien moeten VLOP's en VLOSE's voldoen aan de strengste eisen van de DSA.
  • Vergoedingen: De Europese Commissie heeft de jaarlijkse toezichtsvergoedingen vastgesteld die tussenhandelsdiensten die als VLOP's of VLOSE's worden aangemerkt, moeten betalen.
  • Aanwijzing van VLOP's en VLOSE's: De Europese Commissie heeft de eerste groep van 19 tussenhandelsdiensten aangewezen die op basis van hun gebruikersgegevens als VLOP's of VLOSE's worden aangemerkt. Binnen 4 maanden na kennisgeving van de aangewezen besluiten moeten de aangewezen platforms en zoekmachines hun systemen, middelen en processen aanpassen met het oog op de naleving van de DSA. Zij moeten ook een onafhankelijk nalevingssysteem opzetten en hun eerste jaarlijkse risicobeoordeling uitvoeren en aan de Commissie rapporteren.
  • Toegang tot gegevens van VLOP's door coördinator digitale diensten of Commissie: De Europese Commissie zal gedelegeerde handelingen aannemen door de technische voorwaarden vast te stellen waaronder aanbieders van VLOP's of VLOSE's gegevens moeten delen om te kunnen beoordelen of zij de DSA naleven.

Als een tussenhandelsdienst niet als VLOP of VLOSE is aangewezen, gelden de resterende verplichtingen uit de DSA vanaf 17 februari 2024. Een interessante uitzondering op deze strikte termijn is de volgende:

  • Traceerbaarheid van handelaren op online platforms die B2C-contracten mogelijk maken: Aanbieders van onlineplatforms die B2C-contracten mogelijk maken, doen hun uiterste best om binnen 12 maanden na 17 februari 2024 de vereiste informatie van handelaren op hun platform te verkrijgen.

Voor vragen over de DSA kunt u contact opnemen met Jurre Reus of Thomas de Weerd.

Written by:
Thomas de Weerd

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate