Investigations & Public Enforcement

Onderzoek & handhaving

Zaken waarin beschuldigingen van (financieel) wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen, corruptie of schending van internationale sancties een rol spelen, verstoren de bedrijfsvoering van de cliënt ernstig en schaden zijn reputatie. De praktijkgroep Investigations & Public Enforcement van Houthoff staat cliënten bij in strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken. Houthoff verricht op verzoek van cliënten interne onderzoeken, adviseert, procedeert en onderhandelt met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Houthoff levert snelle oplossingen voor urgente kwesties, maar volstaat nooit met oppervlakkige 'quick fixes' voor het onderliggende probleem.

Cliënten van de praktijkgroep Investigations & Public Enforcement zijn (internationale) ondernemingen en hun bestuurders en commissarissen, curatoren en overheidsinstellingen. Cliënten zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

 • “One client mentioned that 'The team at Houthoff understand the specific commercial challenges of its clients very well'.”
  Chambers Europe, White-Collar Crime & Corporate Investigations (2024 Edition)
 • "A client mentions: 'I think that all the lawyers working there are very nice, all are very practical and great to work with.'"
   
  Chambers Europe, White-Collar Crime & Corporate Investigations (2023 Edition)
 • "A client highlights that the team 'is easy to interact with and provides swift responses.'"
   
  Chambers Europe, White-Collar Crime & Corporate Investigations (2023 Edition)
 • "One client says: 'The team is knowledgeable and quick at responding to any query.'"
   
  Chambers Europe, White-Collar Crime & Corporate Investigations (2023 Edition)
 • Recommended
  Chambers Europe, White-Collar Crime & Corporate Investigations (2023 Edition)
 • “A client praises the firm's ‘discreet, well-organised and multidisciplinary approach’.”
  Chambers Europe, White-Collar Crime & Corporate Investigations (2022 Edition)

Houthoff heeft ruime ervaring in het behandelen van publicitair en politiek gevoelige zaken. Het kantoor weet dat een goede oplossing niet alleen gedegen onderzoek en topkwaliteit juridisch advies vergt, maar ook uitmuntend strategisch inzicht. De uitstekende banden met toezichthouders stellen Houthoff in staat de belasting van een onderzoek zo beperkt mogelijk te houden. Zo nodig treden zij in constructief overleg over een buitengerechtelijke afdoening. In deze vaak complexe zaken wordt er in multi-disciplinaire teams gewerkt. De samenstelling van de teams is volledig afgestemd op de aard en het onderwerp van het onderzoek.

Als full service kantoor heeft Houthoff direct specialisten op het gebied van strafrecht, toezicht en handhaving, internationale sancties, compliance, corporate governance, privacy, arbeidsrecht en aanbestedingsrecht beschikbaar. Door het sterke netwerk van bevriende buitenlandse kantoren sluiten buitenlandse specialisten naadloos aan in cross border onderzoeken. Houthoff's brede, hoogstaande litigationpraktijk waarborgt dat in alle denkbare follow-up gerechtelijke procedures altijd op het hoogste niveau bijstand wordt verleend.

Houthoff is betrokken geweest bij diverse spraakmakende onderzoeken van nationale en internationale opsporingsdiensten en toezichthouders en bij alle recente parlementaire enquêtes. Hoewel behandelde zaken geregeld in de media komen, bijvoorbeeld als onderdeel van een afspraak met een toezichthouder, worden deze niet openbaar gemaakt want absolute vertrouwelijkheid is essentieel.

Publicaties

View more View less

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
Marianne Bloos

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Of Counsel