WHOA Tool

Met Houthoffs WHOA Tool wordt een visualisatie gegeven van nieuwe Nederlandse wetgeving: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, of afgekort de WHOA. Deze Tool is voor iedereen gratis beschikbaar.

Wat DEED deze tool?

De WHOA Tool visualiseert voorgestelde uitkeringen op basis van mogelijke akkoorden die op basis van de WHOA kunnen worden aangeboden. Daarnaast biedt de Tool een eerste globale analyse of aan de voornaamste vereisten voor goedkeuring (homologatie) van een akkoord op basis van de WHOA waarschijnlijk wordt voldaan. Als u overweegt een akkoord op basis van de WHOA aan te bieden of als aan u een akkoord wordt aangeboden, kunt u gebruik maken van deze Tool om een eerste visuele indruk van het voorgestelde akkoord te krijgen en van de haalbaarheid daarvan. 


Wat is de WHOA?

De WHOA is een Nederlandse pre-insolventieprocedure geïnspireerd op de ‘Scheme of Arrangement’ in de Britse Companies Act 2006 en Chapter 11 van Title 11 van de Amerikaanse Bankruptcy Code. De WHOA stelt een schuldenaar of herstructureringsdeskundige in staat om een akkoord aan te bieden dat ertoe kan bijdragen het faillissement van de schuldenaar te voorkomen. De WHOA is op 1 januari 2021 in werking getreden.

Lees hier meer over de WHOA en de belangrijkste aspecten daarvan.

Wat houdt de WHOA precies in?

De WHOA combineert een efficiënt en flexibel kader voor het sluiten van pre-insolventieakkoorden met een hoge mate van ‘deal certainty’. Tot voor kort kende het Nederlandse insolventierecht een dergelijk instrument nog niet. De WHOA is een kaderregeling en stelt geen eisen aan de inhoud van een akkoord. Voorstanders kunnen een akkoord naar eigen inzicht opstellen (bijv. het vergroten en/of verminderen van schulden, debt for equity swap, verkoop van activa, beperkt tot slechts een onderdeel van de kapitaalstructuur, etc.). De WHOA biedt aan degene die een akkoord aanbiedt een hoge mate van flexibiliteit met betrekking tot het structureren van het proces (zoals timing, elektronische stemming, etc.).

Wie zijn wij?

Wij zijn de top tier Restructuring & Insolvency praktijkgroep van Houthoff. Houthoff is een in Nederland gevestigd onafhankelijk top-tier advocatenkantoor met 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs.  
Christiaan Zijderveld

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
Frederic Verhoeven

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner