Aanbestedende diensten kopen jaarlijks voor tientallen miljarden euro's aan werken, leveringen en diensten in. Ook speciale-sectorbedrijven, zoals vervoersbedrijven, havenbedrijven, energiebedrijven en drinkwaterbedrijven, zetten talloze opdrachten in verband met de uitvoering van hun nutsactiviteiten in de markt. Aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven zijn bij hun inkoopactiviteiten gebonden aan de Aanbestedingswet 2012, die onder meer gelijke behandeling, gelijke kansen voor iedere inschrijver en een transparant aanbestedingsproces moet verzekeren.

 

Onze specialisten in het aanbestedingsrechtteam van Houthoff worden gezien als experts op hun gebied. Wij staan zowel aanbestedende diensten/ speciale-sectorbedrijven als inschrijvers bij in alle fasen van een aanbesteding: van de voorbereiding van de aanbesteding tot en met de contractsluiting. Hierdoor kennen wij het speelveld door en door en hebben wij oog voor de belangen die aan opdrachtgevers- en aan inschrijverszijde spelen. Dit vertaalt zich in strategische en praktisch toepasbare adviezen. Ook treden wij op in complexe aanbestedingsgeschillen. Daarnaast begeleiden wij inschrijvers en aanbesteders in klachtprocedures bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Uniek is onze ruime ervaring met zogeheten inbreukprocedures, waarin de Europese Commissie via de lidstaat Nederland een aanbestedende dienst aanspreekt op mogelijke schending van aanbestedingsverplichtingen. Wij hebben aanbestedende diensten die werden geconfronteerd met een ingebrekestelling geadviseerd en begeleid tot aan het Europese Hof van Justitie. Verder onderscheiden wij ons in de markt door onze ervaring met het begeleiden van en procederen over speciale-sectoraanbestedingen, onder meer in de vervoers- en energiesector.

 

Geregeld spelen in aanbestedingskwesties ook andere juridische vraagstukken een rol, bijvoorbeeld op het terrein van staatssteun, mededinging of ruimtelijke ordening. Voor die vraagstukken schakelen wij specialisten uit andere Houthoff-teams bij, zodat met een multidisciplinaire aanpak een optimaal resultaat voor de cliënt wordt bereikt.

Publicaties

View more View less

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner